Filmen en fotograferen

Voor het fotograferen, filmen en het maken van radio en televisieopnamen in treinen en op stations is in de meeste gevallen toestemming nodig. Er zijn verschillende afspraken voor journalistieke, particuliere en commerciële opnamen.

Onze stations en treinen kunnen als decor fungeren voor foto-, film- en geluidsopnamen. We werken daar graag aan mee. Voor alle opnamen geldt natuurlijk dat onze reizigers en de bedrijfsactiviteiten niet gehinderd mogen worden en de voorwaarden en veiligheidsvoorschriften nauwgezet gevolgd.

Alleen in uitzonderlijke gevallen geeft NS toestemming voor het maken van opnamen in de ochtendspits (tussen 06:30 uur en 09:00 uur op werkdagen) en de avondspits (tussen 16:00 uur en 18:30 uur op werkdagen). Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en wegens het portretrecht vragen we om reizigers of NS-medewerkers niet zonder hun toestemming herkenbaar af te beelden.

Journalisten

Voor journalistieke opnamen in stations (met uitzondering van de winkels) en op perrons geldt het principe van vrije nieuwsgaring, dat mag dus zonder toestemming vooraf. Wel raden wij aan om van tevoren contact te leggen met Persvoorlichting zodat je eventueel een officiële schriftelijke toestemming kunt ontvangen. Neem alstublieft tijdig contact op. Zo kunnen wij ook, indien nodig, de organisatie hierover inlichten. Neem voor het maken van opnamen in de trein en/of het interviewen van NS-medewerkers altijd vooraf contact met Persvoorlichting op. Voor opnamen ten behoeve van nieuwsmedia is Persvoorlichting je aanspreekpunt via het nummer 030 – 235 70 70.

Particulieren

Wanneer je als particulier voor privégebruik op voor het publiek toegankelijke gedeelten van het station en in treinen opnamen wil maken, dan heb je daarvoor geen toestemming nodig.

Commerciële opnamen en studieprojecten

Voor professionele en commerciële opnamen (bijvoorbeeld een documentaire, speelfilm, modereportage of reclame-uiting) en ook voor grootschalige studieprojecten is toestemming vereist. Dergelijke opnamen zijn alleen mogelijk buiten de spitstijden. Voor de benodigde begeleiding en voorzieningen kan NS tegen een vergoeding zorgdragen.Voor meer informatie over commerciële opnamen op het station of in de trein is NS Stations je aanspreekpunt via email fotoenfilmaanvragen@nsstations.nl of telefoonnummer 06-12375946. Voor meer info: www.activatieopstations.nl.