Vragen over Filmen en fotograferen bij NS

Wie geeft toestemming voor opnamen bij NS?

Om opnamen te mogen maken op het station heb je in veel gevallen toestemming nodig, voor het maken van opnamen in de trein is altijd toestemming nodig. Wie die toestemming verleent, hangt af van het doel van de opnamen en de plek waar die gemaakt worden.

Is het een journalistieke opname?

Een journalistieke opname is elke beeld- en geluidsopname, gemaakt door een productieploeg in opdracht van reportageprogramma’s, nieuwsredacties, actualiteitenprogramma’s van publieke en commerciële media, in het kader van informatievoorziening. Het moment van uitzenden is niet relevant.

Hoewel het station en de trein geen openbare ruimte zijn, geven we journalisten in de meeste gevallen de ruimte om hun werk te doen. Journalistieke activiteiten op het station (hal, perron) vallen binnen onze huisregels onder het recht van vrije nieuwsgaring. Wel vragen we journalisten altijd contact op te nemen met de afdeling Mediarelaties voor een officieel toestemmingsformulier en zodat betrokken collega’s geïnformeerd kunnen worden. Voor journalistieke opnamen in treinen en op overige NS-locaties (winkel, lounge, werkplaats) is toestemming ook te verkrijgen, maar is dat niet vanzelfsprekend. NS geeft geen toestemming voor het maken van opnamen in de cabine bij de machinist.

De afdeling Mediarelaties weegt af of een productie journalistiek van aard is en is bereikbaar voor journalistieke vragen en begeleiding.

Contactgegevens: NS Mediarelaties (030 - 235 70 70) het aanspreekpunt. Email: persvoorlichting@ns.nl

Is het een privé opname?

Particulieren die voor eigen gebruik niet-commerciële opnamen op het station of in de trein maken hebben geen toestemming nodig. Er wordt geen toestemming gegeven voor het maken van opnamen in de cabine bij de machinist.

Is het een opname voor een overige doeleinden?

Onder overige opnamen vallen opnamen met een commerciële insteek. Denk dan aan opnamen voor entertainmentprogramma’s, commercials, opleidingen etc. Daarnaast gaat het hier om opnamen voor maatschappelijk/culturele organisatie die bijvoorbeeld een wervingsfilm maken.

Voor opnamen op het station en in de trein is altijd toestemming nodig. In sommige gevallen is begeleiding verplicht. Er wordt geen toestemming gegeven voor het maken van opnamen in de cabine bij de machinist.

De Brand Manager weegt af of het verzoek wordt toegewezen, verstrekt toestemming en maakt afspraken over de begeleiding.

Contactgegevens: https://www.mediaopstations.nl of telefoonnummer 06-12375946 (tijdens kantooruren).

Aan het maken van opnamen op het station en in de trein zijn voorwaarden en veiligheidsvoorschriften verbonden. Opnamen mogen de bedrijfsvoering van NS niet verstoren en niet voor onveilige situaties zorgen. Deze voorwaarden en voorschriften worden verstuurd met het toestemmingsformulier en kun je hier lezen.