Utrecht,
16
juni
2017
|
15:02
Europe/Brussels

5 punten waarom wij acties onnodig vinden

Als NS betreuren we dat FNV Spoor overgaat tot acties, we zullen alles op alles zetten om de hinder voor onze reizigers te beperken. Een hele logistieke puzzel, die we nu aan het leggen zijn. Maar waar gaat het nu eigenlijk om?

  1. We verkopen de winkels op stations niet, we baten ze alleen niet allemaal zelf uit - FNV Spoor wil niet dat NS verder gaat met het overbrengen van retailformules naar de markt. Als formules overgaan naar een marktpartij worden goede afspraken gemaakt, onder meer over gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor het personeel.
  2. Op lange dubbeldekkers en waar nodig altijd 2 conducteurs - FNV Spoor eist dat ook op alle korte dubbeldekkers de hele dag twee hoofdconducteurs worden ingezet. Op lange dubbeldekkers zijn altijd twee conducteurs aanwezig, dit onder meer vanwege het zicht op de perrons tijdens vertrek. Over het algemeen zijn dit trajecten waar veel reizigers gebruik van maken. Op korte dubbeldekkers werken we al jarenlang met 1 conducteur en dat gaat prima.
  3. NS rijdt in de regio en blijft dat doen, aan aanbestedingen doen wij tot 2019 niet mee - FNV Spoor wil dat NS meebiedt op regionale spoorconcessies, ook de concessie in het noorden van het land. NS rijdt echter al ruim tien jaar niet op deze lijnen, dus voor de werkgelegenheid verandert er niets. Daarbij is de deadline voor deze aanbesteding verstreken. Verder hebben we in onze strategie Spoorslags Beter aangekondigd ons tot 2019 volledig te richten op betere prestaties op het hoofdrailnet, inclusief de HSL. Bieden op regionale concessie hoort daar niet bij. We hechten aan betrouwbaarheid en komen deze afspraken na. 
  4. Wij zijn de Nederlandse Spoorwegen, we hebben en houden werkplekken door het hele land - FNV Spoor geeft aan tegen het verplaatsen van werkzaamheden te zijn, ook al wordt het hierdoor mogelijk om dagelijkse problemen op het spoor beter te verhelpen. In sommige gevallen heeft dat als gevolg dat werkzaamheden op andere plaatsen moeten worden verricht. Een deel van de medewerkers zal dan verder moeten reizen naar hun werk. NS begrijpt dat dit voor medewerkers consequenties kan hebben die niet prettig zijn en is bereid om hier goede afspraken over te maken.
  5. Het aantal banen bij NS groeit en afgelopen jaren zijn er meer conducteurs bijgekomen. Dat blijkt alleen al uit de werkwijze waar we gisteren mee zijn gestart: standaard twee conducteurs op uitgaanstreinen na 22.00 uur (donderdag t/m zaterdagavond). Op andere avonden staan flexteams van Veiligheid & Service (V&S) extra paraat. Om deze bezetting mogelijk te maken zijn in de afgelopen periode 140 conducteurs en 60 medewerkers Veiligheid & Service (V&S) aangenomen. Het NS-personeelsbestand groeit dus.

Nogmaals betreuren we de mogelijke hinder enorm en hebben de vakbond FNV Spoor nadrukkelijk uitgenodigd om in gesprek te gaan. Als NS zien we voldoende aanknopingspunten voor beide partijen om in gesprek te gaan.