02
augustus
2001
|
00:00
Europe/Brussels

Aangepast spoorboekje per 3 september

Zoals deze week al eerder gemeld gaat vanaf maandag 3 september een aanpassing op het spoorboekje in. De treinen die tijdens de zomervakantie tijdelijk waren opgeheven gaan op werkdagen weer rijden. Vanaf zaterdag 8 september zullen in het weekeinde minder treinen rijden. Mede hierom heeft NS besloten af te zien van een verhoging van de tarieven in 2002.