Utrecht,
08
juni
2018
|
06:30
Europe/Brussels

Aanstelling Roger van Boxtel bij NS verlengd

Samenvatting

Op voordracht van de Raad van Commissarissen heeft de minister van Financiën, de heer Wopke Hoekstra, de aanstelling van Roger van Boxtel als president-directeur van NS met één jaar verlengd tot augustus 2020. Zo kan NS onder leiding van Roger van Boxtel de midterm review afronden.

Roger van Boxtel is sinds 1 augustus 2015 president-directeur van NS en heeft in de achterliggende periode NS in rustiger vaarwater gebracht. Onder leiding van Van Boxtel heeft NS in maart 2016 de vernieuwde strategie Spoorslags beter gepresenteerd en is de besturing van de organisatie slagvaardiger gemaakt. In 2017 behaalde NS alle twaalf met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) afgesproken prestatie normen. NS reed meer treinen, nieuwe treinen gingen het spoor op en meer reizigers kwamen op tijd aan. Ook steeg de klanttevredenheid.

Onder leiding van Van Boxtel richt NS zich op de uitvoering van de strategie door het verbeteren van de treindienst, stations van wereldklasse en een betere reis van deur-tot-deur, in opmaat naar de midterm review in 2019. Dan beoordeelt de concessieverlener, het ministerie van I&W, halverwege de concessieperiode de prestaties van NS op het hoofdrailnet. De Raad van Commissarissen en aandeelhouder zijn van mening dat het voor de bestuurlijke continuïteit belangrijk is dat de kennis en ervaring van Van Boxtel tot dit moment behouden blijft. De Centrale Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd op de verlenging van de aanstelling. De arbeidsvoorwaarden van Van Boxtel blijven ongewijzigd.

Roger van Boxtel heeft brede ervaring in het bedrijfsleven en het publieke domein. Zo was hij van 2004 tot 2015 voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis. Daarnaast was hij onder andere lid van de Tweede Kamer (1994-1998), de Eerste Kamer (2011-2015) en minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid (1998-2002).De Raad van Bestuur van NS bestaat naast de president-directeur (Roger van Boxtel) uit de directeur Financiën (Bert Groenewegen), de directeur Risicobeheersing (Susi Zijderveld) de directeur Operatie (Marjan Rintel) en de directeur Commercie & Ontwikkeling (Tjalling Smit).