Utrecht,
19
juli
2016
|
09:54
Europe/Brussels

Aanstelling Van Boxtel verlengd tot komst nieuwe president-directeur NS

  • Samenstelling nieuwe NS-top krijgt verder vorm

  • Marjan Rintel wordt directeur Operatie in Raad van Bestuur

  • Gerard van de Aast nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

Roger van Boxtel blijft op verzoek van de Raad van Commissarissen langer aan als president-directeur bij NS totdat is voorzien in de definitieve invulling van deze positie. Naar verwachting zal dit begin volgend jaar het geval zijn. De huidige directievoorzitter van NS Reizigers (NSR), Marjan Rintel, zal toetreden tot de Raad van Bestuur als directeur Operatie. Gerard van de Aast, die al lid is van de Raad van Commissarissen (RvC), is benoemd tot voorzitter van de RvC.

Roger van Boxtel is vorig jaar zomer aangetreden als president-directeur voor de duur van één jaar. Zijn belangrijkste opdracht was om NS in rustiger vaarwater te brengen en het vertrouwen in de organisatie te herstellen. Onder zijn leiding heeft NS in maart de vernieuwde strategie 2016-2019 gepresenteerd en een proces in gang gezet om de besturing van de organisatie slagvaardiger te maken. Ook is de parlementaire enquête over de Fyra afgerond en is NS gestart met het doorvoeren van de lessen naar aanleiding hiervan.

Volgende fase transitie

NS richt zich de komende periode op het duurzaam verbeteren van bedrijfsprocessen om de reiziger een beter reisproduct te bieden. Hierbij past een nieuw besturingsmodel. NS heeft gekozen voor een Raad van Bestuur (RvB) met vijf directeuren in plaats van de huidige Executive Committee (ExCo) met acht directeuren. De RvB is integraal verantwoordelijk en stuurt samen de operatie aan. De RvC is voor deze fase van de transitie op zoek naar een president-directeur die zich meerjarig gaat inzetten om de bedrijfsprocessen van NS verder te optimaliseren.

Gerard van de Aast (voorzitter RvC): “Roger van Boxtel heeft NS op kundige wijze door turbulente tijden geleid. Met het formuleren en uitzetten van een aangescherpte strategie en het voorbereiden van een nieuwe organisatiestructuur is NS gereed voor een volgende fase. De Raad van Commissarissen is hem erkentelijk voor zijn bijdrage aan de onderneming en zijn bereidheid om aan te blijven teneinde een soepele overdracht aan zijn opvolger te bewerkstelligen.”

Roger van Boxtel (president-directeur a.i.): “Het bedrijf verdient een zo goed mogelijke overgang nu het een volgende fase in gaat. Om die reden blijf ik zo lang aan als nodig is en draag ik straks het stokje met vertrouwen over. NS is een bedrijf met betrokken medewerkers, een heldere koers en een intrinsieke gedrevenheid om de gestelde ambities te realiseren.”

Raad van Bestuur

De nieuwe Raad van Bestuur van NS bestaat uit de president-directeur (a.i. Roger van Boxtel), de directeur Financiën (a.i. Bert Schouws, vanaf 15 september Bert Groenewegen), en de directeur Risicobeheersing (Susi Zijderveld) en twee nieuwe functies: de directeur Operatie en de directeur Commercie & Ontwikkeling.

Directeur Operatie

Voor de functie van directeur Operatie is per 15 juli 2016 Marjan Rintel benoemd. Zij wordt verantwoordelijk voor de vervoersactiviteiten die nu onder NS Reizigers (NSR) vallen en de onderhoudsactiviteiten van NedTrain. Marjan Rintel is sinds november 2014 directievoorzitter van NSR. Marjan Rintel ontvangt een beloning die past binnen het goedgekeurde NS beloningsbeleid en ziet af van een variabele beloning. De Centrale Ondernemingsraad van NS heeft positief geadviseerd over deze benoeming.

Directeur Commercie & Ontwikkeling

In afwachting van de benoeming van een directeur Commercie & Ontwikkeling zal Maurice Unck deze positie waarnemen. Hij is belast met de inrichting van het nieuwe onderdeel van NS Commercie & Ontwikkeling dat verantwoordelijk is voor de ontwikkel-, verkoop- en marketingactiviteiten. Maurice Unck was directeur Communicatie & Strategie bij NS.

Raad van Commissarissen

Op 2 juni 2016 heeft Truze Lodder na twaalf jaar afscheid genomen als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen. Gerard van de Aast is, met instemming van de aandeelhouder, benoemd tot nieuwe voorzitter van de RvC. Paul Rosenmöller en Jeroen Kremers maken reeds deel uit van de RvC die op 3 februari jl. versterkt is met de komst van Marike van Lier Lels. Hiermee bestaat de RvC uit vier leden. Het is de bedoeling dat de RvC uiteindelijk weer uit zes leden bestaat, zodat een breed palet aan kennis en ervaring beschikbaar is om bij te dragen aan het toezicht op en advies aan de Raad van Bestuur.