Utrecht,
20
februari
2021
|
07:00
Europe/Brussels

Aantal incidenten met agressie tegen NS-medewerkers daalt licht

Samenvatting

Het aantal incidenten met agressie tegen NS-medewerkers is het afgelopen jaar licht gedaald van 678 naar 661. Dat blijkt uit de sociale veiligheidscijfers van NS over 2020. NS noemt de daling teleurstellend gezien de forse daling van het aantal reizigers. Elk incident met agressie heeft grote impact op het leven van mensen. Daarom stimuleert NS medewerkers om agressie-incidenten altijd te melden. Faisal werkt ruim vijf jaar als medewerker Veiligheid en Service en merkt dat corona dit jaar veel invloed heeft op zijn werk: “Juist overlastgevers trekken zich minder aan van coronamaatregelen. Doordat er minder reizigers zijn, worden overlastgevers meer zichtbaar. Samen met mijn collega’s houd ik toezicht en handhaaf ik de orde, rust en veiligheid op het stations. Een veilige reis voor de reiziger staat bij ons voorop.”

Elke dag zetten collega’s, van onder andere Veiligheid &Service (V&S), zich voor de reiziger in. Tijdens hun werk krijgen zij helaas ook te maken met agressie. Ondanks een lichte daling van het aantal agressie-incidenten, steeg het aantal collega’s dat betrokken was bij zo’n incident wel van 942 (2019) naar 1051 (2020). Opvallend is dat incidenten verschuiven van de trein naar het station: In de trein is het aantal agressie-incidenten in de A-categorie 197 in 2020 tegenover 242 in dezelfde periode 2019. Op het station is het aantal toegenomen met 7,2% (430 in 2019 tegenover 461 in 2020). Op de stations kunnen NS-collega’s en politie sneller ter plaatse zijn en kunnen incidenten sneller worden opgelost zonder dat niet betrokken reizigers overlast ervaren.

Onmisbaar
Collega’s van Veiligheid en Service zijn onmisbaar. Niet alleen om een oogje in het zeil te houden. In 2020 hielpen zij ruim 600.000 reizigers met vragen. Ook traden zij 2.000 keer op als hulpverlener. Hun werk speelt zich niet alleen op het station af. In de trein assisteren zij conducteurs bij controles en treden op tegen zwartrijders. De collega’s V&S worden op die plek ingezet waar ze het hardst nodig zijn. Kim, twee jaar werkzaam bij Veiligheid & Service, legt uit wat haar werk zo leuk maakt: “De afwisseling tussen handhaving en service zorgt ervoor dat geen dag hetzelfde is. Elke dag ben je met mensen bezig. Mijn dag is geslaagd als zowel reizigers als ik veilig thuiskomen.”

download

Feiten en cijfers

  • Het afgelopen jaar zijn er binnen heel NS 661 incidenten gemeld van agressie tegen medewerkers in de zogenaamde “A-categorie” (meest ernstige incidenten) (2019: 678). De incidenten betroffen vormen van bedreiging (231), daarnaast was er in 158 gevallen sprake van wederspannigheid (verzet bij aanhouding). Verder was er sprake van lichamelijk geweld (158), bespugen (102), dreigen met een wapen (9) en aanranding (3).
  • Sinds 1 juni legt NS vast of de aanleiding corona gerelateerd was. Dit was bij 83 incidenten in de A-categorie het geval.
  • In 2020 liepen 171 NS’ers letsel op als gevolg van agressie (2019: 168). In bijna 90% van de gevallen betrof dit licht letsel.

Vroegtijdig signaleren
NS wil dat medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Hiervoor is vroegtijdig informatie kunnen krijgen en kunnen uitwisselen heel belangrijk. Hoe eerder je weet wie je voor je hebt, hoe minder tijd er is dat een situatie uit de hand kan lopen. Daarom wordt samen met politie gewerkt aan een betere informatie-uitwisseling tussen BOA en politie. Om Sociale Veiligheid te verbeteren vinden er regelmatig acties plaats met partners als gemeente, politie en andere vervoerders en houden we gerichte controles. In alle treinen en op stations is het Whatsapp alert actief zodat reizigers direct in verbinding staan met de meldkamer van NS.