01
april
2015
|
00:00
Europe/Brussels

Abellio geeft voor 1 miljoen Pond treinkaartjes weg bij start nieuwe ScotRail-Concessie

Logo abellio

Op het station van het Schotse Stirling gaf Abellio vanochtend het startseinvoor de nieuwe ScotRail-concessie. Als dank voor trouwe klanten en om nieuwereizigers kennis te laten maken met een treinreis door de prachtige Schotseomgeving deelt Abellio treinkaartjes met een totale waarde van 1 miljoen ponduit. Ga voor het bestellen en afdrukken van treinkaartjes naarwww.freescotrailtickets.com.

Een greep uit Abellio’s toekomstplannen voor het reizigersvervoer inSchotland:

  • Gloednieuwe treinen tussen Edinburgh en Glasgow bieden meer zitplaatsen enverkorten de reistijd
  • Tussen de zeven grote steden in Schotland gaat volledig vernieuwd,hoogwaardig intercitymaterieel rijden
  • De opening van de Borders Railway met feestelijke stoomtreindiensten. Dezespoorlijn is de langste binnenlandse spoorlijn die gebouwd is in de afgelopen100 jaar in het Verenigd Koninkrijk
  • Nieuwe tarieven: vanaf 5 pond voor een reis tussen de zeven steden eneersteklaskaartjes in de voorverkoop al vanaf 10 pond
  • Werkzoekenden kunnen twee keer per maand gratis reizen wanneer ze eensollicitatiegesprek hebben en krijgen één maandkaart gratis als ze aan eennieuwe baan beginnen.
  • Reizen wordt gemakkelijker door eén chipkaart voor heel Schotland
  • Het eerste landelijke fiets-/treinnetwerk in het Verenigd Koninkrijk,vergelijkbaar met OV-fiets
  • Een programma rond maatschappelijke betrokkenheid ter waarde van 1 miljoenpond en streeft ernaar marktleider te zijn in de railsector op het gebied vanmilieu
  • Het begin van een nieuwe samenwerking met Network Rail die moet leiden toteen strategische alliantie tussen de twee bedrijven.

Jeff Hoogesteger, CEO Abellio Group, zegt:
“Het is een voorrecht voor Abellio om de nieuwe ScotRail-concessie te mogenrijden en nu van start te gaan vanuit Stirling, het hart van dit schitterendeland. Vandaag begint een nieuw hoofdstuk in de lange spoorgeschiedenis vanSchotland. Als nieuwe beheerder van een essentieel onderdeel van de Schotsesamenleving en economie zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die wehebben gekregen en we stellen dagelijks alles in het werk om het vertrouwen datin ons is gesteld te bevestigen.”

“Op 8 oktober 2014 stond ik met de toenmalige Schotse minister van VervoerKeith Brown op het station van Waverley ter gelegenheid van de gunning vanScotRail aan Abellio. De bal ligt nu dan ook bij Abellio en het verwezenlijkenvan onze visie op ScotRail heeft onze hoogste prioriteit.”

“Ik woon tegenwoordig in Edinburgh en ik zal de dienstverlening zelfregelmatig gaan testen als ik naar het nieuwe Britse hoofdkantoor van Abellio inGlasgow reis. Onlangs hebben we in Glasgow een nieuw Shared Services Centre voorhet hele Verenigd Koninkrijk geopend, dus de komst van Abellio naar Schotlandheeft nu al een positief effect op de economie.”

Dominic Booth, Managing Director van Abellio UK voegt daar nog aan toe:
“Het ScotRail-team draagt een concessie in topvorm over en daar zijn we dankbaarvoor. ScotRail is nu toe aan de volgende stap en wij zijn ervan overtuigd dathet een volwaardig strategische rol kan spelen in de verdere ontwikkeling vandit land op lange termijn. Dat doen we door het scheppen van arbeidsplaatsen enhet ondersteunen van kleine ondernemers in dorpen en steden in het hele land,door de recreatiebranche en het toerisme in Schotland te ondersteunen en testimuleren. Maar ook door samen te werken met scholen in de regio en doormaatschappelijke betrokkenheid te ondersteunen. En tevens zal het bedrijven enmensen met elkaar verbinden door kortere reistijden en grotere capaciteit vanhet Schotse treinnetwerk.”

“Het doet ons groot genoegen dat we de Borders Railway mogen verwelkomen inde ScotRail-familie in september. Vanaf die datum kunnen reizigers kennismakenmet de geweldige toeristische mogelijkheden langs dit fraaie traject. Dit isvoor het eerst sinds de jaren-60 dat er treindiensten worden uitgevoerd overdeze spoorlijn tussen Edinburgh en de Scottish Borders. Dit vieren we door vanafseptember de eerste zes weken stoomtreinen op de lijn te laten rijden. Daarnaasthebben we dit jaar plannen voor nog eens vijf stoomtreindiensten door het heleland. Op onze nieuwe website vindt u hierover meer informatie en kunt u ook alreserveren.”

Bij de start vandaag was ook de Schotse minister van Vervoer Derek Mackayaanwezig:
“De ScotRail-concessie is de belangrijkste aanbesteding door de Schotseoverheid. Wij willen daarom dat de nieuwe exploitant het land niet alleen eenbetrouwbare en rendabele dienstverlening biedt, maar ook de economische groeibevordert. Abellio heeft toegezegd ook op een aantal andere manieren dan alleenmet de trein een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Schotland. Abelliovult dit onder andere in door een programma van maatschappelijke betrokkenheid,bijdragen aan de nonprofitsector en de verhuizing van zijn Britse hoofdkantoorvan Londen naar Glasgow.

Voor iedereen die gebruik maakt van onze spoorwegen staan er nieuwe envernieuwde treinen en innovatieve tariefaanbiedingen op stapel, waardoor hetvoor meer mensen aantrekkelijker wordt om de trein te nemen.

Over enkele maanden wordt een nieuwe spoorlijn naar de Scottish Bordersgeopend. Een nieuwe, intensieve bundeling van dienstverlening en infrastructuurlevert voordelen op voor de reizigers. We gaan verbeteringsprogramma’s inzettenop trajecten in het heleland. Ik ga ervan uit dat Abellio ScotRail het kloppendhart wordt van deze veelbelovendeperiode voor de Schotse spoorwegen.”

De Harry Potterlijn in Schotland