08
oktober
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Abellio wint contract voor de exploitatie van de Schotse Nationale Spoorwegen ScotRail

Logo Abellio

Abellio is verheugd over het besluit van Transport Scotland om haar degelegenheid te geven de volgende ScotRail-concessie te gaan rijden.

Jeff Hoogesteger, CEO van de Abellio Groep, reageerde als volgt op hetbesluit: “Dit is een grote dag voor Abellio alsook voor Nederland, dat een rijkegeschiedenis van economische en culturele betrekkingen met Schotland heeft.Abellio is buitengewoon blij dat zij in de gelegenheid wordt gesteld om hetSchotse nationale spoornet te exploiteren. Twee jaar lang heeft ons team doorSchotland getrokken en mensen ontmoet uit de Borders, de zeven steden tot in hetallernoordelijkste puntje. Op basis daarvan konden we een plan opstellen dat aande verwachtingen van de Schotse overheid zou voldoen en deze zelfs zouovertreffen.”

"We verheugen ons erop om de reizigers in het kader van deze concessie grotenieuwe voordelen te gaan bieden. Hoogtepunten zijn onder meer nieuwe treinentussen Glasgow en Edinburgh, verbeterde intercitydiensten, betere aansluitingenen reistijden, innovatieve nieuwe tarieven, aanzienlijke investeringen instations, een gemeenschapsprogramma van £1 miljoen en een winstdelingsregelingvoor de medewerkers."

Dominic Booth, Managing Director bij Abellio UK, voegde hier aan toe: “Wefeliciteren Transport Scotland met het transparante en uiterst robuustewervingsproces en de zeer duidelijke visie op de rol van de komende concessiebij het bevorderen van de sociaal-economische ontwikkeling op de lange termijn.De ervaring van Abellio met samenwerkingsverbanden vormt de kern van onzecommitment om deze visie werkelijkheid te maken.”

"Gezien de bevolking van 5,3 miljoen en 82,5 miljoen passagiersreizen perjaar op ScotRail is het een geweldige uitdaging om hoogwaardige diensten aanbestaande reizigers te bieden en tegelijkertijd meer mensen aan te moedigen omvan het spoornet gebruik te maken.”

Onze plannen om reizigers via de ScotRail-concessie echt iets nieuws tekunnen bieden, omvatten:

Gloednieuwe treinen tussen Edinburgh en Glasgow als onderdeel van hetEGIP project

 • 80 gloednieuwe treinen worden ingezet vanaf december 2017
 • Gratis Wi-Fi in alle treinen
 • Verbeterde catering voor alle reizigers

Een daadwerkelijke intercitydienst waar Schotland trots op kanzijn
Sterke kwaliteitsverbetering van de intercitydiensten door de invoering van eengeheel vernieuwde vloot HST's, uiterlijk in december 2018, die de zeven stedenmet elkaar verbinden. De vernieuwing ter waarde van ca. £54 miljoen omvat hetvolgende:

 • hoogwaardige dienstverlening aan boord, buffet en catering op de zitplaats
 • echte eersteklas-faciliteiten voor zakenreizigers
 • meer toiletten, bagageruimte en voorzieningen voor fietsen
 • verbeterde reistijden en aansluitingen tussen de belangrijkste steden

Een omvangrijk investeringsprogramma voor de flagship-stations

 • Aberdeen: significante investering voor de ontwikkeling van de stationshalen winkels ter verbetering van de aansluiting tussen het station en Union Street
 • Inverness, Perth en Sterling: significante investering voor verbetering vanhet winkelaanbod
 • Invoering van onze “Stations2Stations” business centres, die het werken opstations makkelijker zullen maken

Interessante nieuwe tarieven met een uitstekendeprijs-kwaliteitverhouding voor reizigers:

 • Een standaardtarief tussen twee Schotse steden vanaf £5,00
 • Een nieuw reserveringstarief eersteklas van £7,50 op dezelfde routes
 • Een nieuw carnet waarmee reizigers kunnen kiezen waar ze naar toe willen,hoeveel kaartjes ze willen kopen en hoe lang deze geldig moeten zijn
 • Lancering van Club50, een aanzienlijk verbeterde versie van Club55

Een prestigieus nationaal gemeenschapsprogramma voor hetspoor om recht te doen aan de belofte van de Schotse overheid om deinzet voor de gemeenschap te bevorderen:

 • Zorgen voor 10-15 nieuwe Schotse Community Rail Partnerships
 • Bevorderen van vrijwilligerswerk en versterken van hetstationsadoptieprogramma
 • Voorlichtingsprogramma's en gemeenschapsambassadeurs om de waarde envoordelen van het reizen per spoor onder de aandacht te brengen

Samenwerken met partners om het fraaie Schotse landschap langs hetspoor internationaal voor het voetlicht te brengen met aanzienlijkeverbeteringen op de toeristische routes om de reizigerservaring teoptimaliseren:

 • Speciaal gerenoveerde treinen met zitplaatsen die optimaal uitzicht bieden
 • Meer opbergruimte voor bagage, fietsen en ski's
 • Extra treinen naar Oban in het hoogseizoen
 • Een toeristenambassadeur en verbeterde catering aan boord met lokaleproducten
 • Speciale acties in het laagseizoen om klanten aan te trekken

Een nieuw vervoersintegratieprogramma gericht op verbetering van deintermodaliteit o.a. met veerboten, bussen en luchthavens:

 • Meer geïntegreerde tickets waarbij het reizen per trein wordt gecombineerdmet bus-, boot- en vliegreizen
 • Uitbreiding van multimodale producten op smartcards, zoals fietsenverhuur enparkeren
 • Betere multimodale informatie door bemande servicebalies op tienovergangspunten, betere personeelstraining, en onze planning-app (de "JourneyCompanion")
 • Meer parkeerplaatsen voor auto's en invoering van "Cab and Go"
 • Invoering van een reisplanningsprogramma voor 30 stations (investering£520.000)

Op basis van onze Nederlandse ervaring realiseren we het meestuitgebreide fiets/treinnet in het VK

 • Een investering van £1,6 miljoen in fietsenstallingen:
 • Nieuwe bemande fietsenstallingen (Cyclepoints) naar Nederlands voorbeeld opgrote stedelijke knooppunten en Cycleparks+ op vijf andere locaties
 • Bike&Go fietsverhuur op 10 stations, voor slechts £3,80/dag
 • Meer ruimte voor fietsen op de trein tijdens daluren

Investering in personeelstraining op het gebied van gezondheid entechnologie, en stimuleringsregelingen

 • Training klantenservice en winstdelingsregeling om medewerkers te stimulerende prestatiedoelen te realiseren
 • Optionele levensstijl-check en griepprik voor medewerkers in het veld.
 • Gezondheids- en welzijnstrainers om medewerkers te helpen bijstressmanagement, stoppen met roken, betere voeding en lichaamsbeweging.
 • Werving van tien nieuwe stagiairs per jaar in gebieden waar hogewerkloosheid heerst

Nieuwe investeringen in maatregelen op het gebied vantoegankelijkheid en duurzaamheid om Schotland te helpen de nationale doelen terealiseren:

 • Meer drempelvrije stations en prioritaire investering van "Access forAll"-fondsen bij andere stations
 • Verviervoudiging van het aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten enspeciale bewegwijzering op stations
 • Speciale personeelstraining en een nieuwe "Passenger Assist"-app waarmeemedewerkers gehandicapte reizigers de hele reis kunnen volgen
 • Een vermindering van 37% van de spoortractie-CO2 en een vermindering van 15%van overige CO2-emissies
 • Een innovatieve Ondernemingsunit Duurzame Ontwikkeling ter bevordering vaneconomische groei en duurzaam vervoer op het hele spoornet

Tot slot zullen we een nauwe alliantie aangaan met onze partner Network Railvoor een betere dienstverlening aan reizigers en gecombineerde besparingen van£80 miljoen gedurende de looptijd van de concessie.

Afsluitend zei Jeff Hoogesteger het volgende : "Abellio is eendochteronderneming van NS. Met een trackrecord van meer dan 175 jaar is NS eenvan de oudste en meest ervaren spoorwegmaatschappijen ter wereld. We zien ernaaruit om al deze ervaring te benutten bij het beheer van de Schotse nationalespoorwegen, zodat we deze tot een voorbeeld van wereldklasse kunnen maken voorde toekomst van treindiensten voor passagiersvervoer."

Ga voor meer informatie naarwww.abellio.com/scotrail