21
mei
2008
|
00:00
Europe/Brussels

Akkoord NS met bonden en OR

Afspraken over inzet medewerkers voor betere dienstverlening op trein en station

De directie van NS Reizigers en de vakbonden en ondernemingsraad van NSR hebben vandaag overeenstemming bereikt over de inzet van medewerkers voor de komende jaren. De NSR-directie had dit gezamenlijke overleg georganiseerd omdat vakbonden en ondernemingsraad in de afgelopen periode een aantal punten op tafel hadden gelegd, waarover de medewerkers graag meer duidelijkheid wilden hebben. Het ging hierbij onder meer om inzet van medewerkers op de trein en het station, opleidingen en ontwikkelperspectief, personeelscapaciteit en de service- en veiligheidsorganisatie.