11
april
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Akkoord over nieuwe cao bij NS

Cao voor de periode 2013-2015

Na enkele weken onderhandelen werd in de vroege ochtend van 11 aprileen akkoord bereikt tussen NS en de bonden over de nieuwe NS CAO voor de periodefebruari 2013- mei 2015. Onder de nieuwe cao, met als motto ‘Samen werken aanvooruitgang, juist nu!’, vallen ca. 16.000 NS-medewerkers: machinisten,conducteurs, servicepersoneel, monteurs en kantoorpersoneel.

Evenwichtig pakket
“Wij zijn verheugd dat wij vandaag tot deze nieuwe cao konden komen metde bonden. Er is stevig onderhandeld de afgelopen weken, maar het resultaat iser ook naar. Er ligt, ondanks de zware economische omstandigheden, eenevenwichtig en verantwoord pakket, waarbij wij onze medewerkers perspectiefkunnen bieden en de dienstverlening naar de reiziger kunnen blijven uitbouwen.Ik ben trots op deze cao en de constructieve houding van alle betrokkenen om totdit mooie resultaat te komen”, aldus Harry van de Kraats, HR-directeur bij NS.

De afspraken
In de nieuwe cao is sprake van een gematigde loonstijging van gemiddeld1,33% op jaarbasis (3% over de totale looptijd van de cao van 27 maanden). NSblijft werkgelegenheid bieden en zal zich maximaal inspannen om gedwongenontslagen de komende jaren te voorkomen. Medewerkers blijven zich daarbij ookcontinu ontwikkelen in hun functie. Onderdeel van de cao-afspraken is verder datde inhuur van externe medewerkers in 2013 wordt teruggebracht met 25%.

Een groot winstpunt in de nieuwe cao is volgens Van de Kraats de reeksafspraken om mensen langer en vitaal inzetbaar te houden via interne mobiliteit,opleidingen en gericht sociaal beleid. Zo kunnen machinisten door nieuweinitiatieven straks kennismaken met het werk van monteurs of omgekeerd.Hetzelfde gebeurt voor conducteurs, service- en Retail-functies. “Door dit soortmaatregelen blijft NS aantrekkelijk als werkgever en krijgen medewerkers nogmeer kans om mobiel te zijn binnen NS of de bredere spoorsector. Werknemerskunnen daarnaast in toenemende mate afspraken maken met hun leidinggevende overde inrichting van hun werk en de vereiste output. Deze nieuwe cao bevat hiermeetal van interessante innovaties in het licht van de hogere AOW-leeftijd,mobiliteit, versterking van het vakmanschap en het nieuwe werken”, aldus Van deKraats.

De bonden leggen de afspraken nu met positief advies voor aan de leden waarnade cao met terugwerkende kracht in werking kan treden.