Utrecht,
11
juli
2019
|
14:36
Europe/Brussels

Amsterdam Sloterdijk moet modern overzichtelijk stationsgebied worden

Samenvatting

NS, ProRail, gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam willen van station Amsterdam Sloterdijk een modern station maken dat klaar is voor de toekomst. Goede verbindingen en faciliteiten voor reizigers die er met de trein, metro, bus, tram en fiets komen en een overzichtelijk, prettig stationsgebied: dat is de ambitie. De vier partijen hebben hiervoor vandaag een intentieovereenkomst getekend en gaan nu aan de slag met de verkenning.

Gezamenlijke opgave

Om station Amsterdam Sloterdijk snel te verbeteren willen de partijen onder andere opbrengsten vanuit vastgoedontwikkeling gebruiken, waaronder een deel van de opbrengsten uit toekomstige spooroverbouwing. Dit is uniek, omdat de verbetering van de infrastructuur van het spoor daardoor niet één op één afhankelijk hoeft te zijn van de financiering door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar juist lokaal ontwikkeld en grotendeels gefinancierd zou kunnen worden.

Transformatie

De directe omgeving van station Sloterdijk, waar voorheen vooral kantoren waren gevestigd, is de afgelopen jaren sterk veranderd. Die transformatie naar een groen, gemengd woon-werkgebied zet zich de komende jaren voort. Tot 2040 kunnen er 5000 à 7500 nieuwe woningen bij komen. De verwachting is dat de reizigersgroei jarenlang flink zal toenemen mede door de ontwikkeling van Haven-Stad ten noorden van het stationsgebied. Station Sloterdijk heeft op dit moment nog voldoende capaciteit voor het huidige aantal reizigers, maar dit is een aandachtspunt voor de toekomst. Behalve de gewenste verbetering van de beleving en de oriëntatie van reizigers in en om het station, moeten daarom ook sterkere verbindingen tussen de woon- en werkgebieden komen. Daarnaast moet het station, waar verschillende vormen van openbaar vervoer en ander vervoer samen komen, geoptimaliseerd worden.

Meer samenhang

Station Amsterdam Sloterdijk is al meer dan 30 jaar oud. Sindsdien zijn er ingrijpende wijzigingen aangebracht aan het station en de omgeving. Toevoegingen zoals de metro, de Hemboog met perron en stationsgebouw. Ook is de businfrastructuur aangepast en het Orlyplein opnieuw ingericht. Voor de reiziger en gebruiker ontbreekt de samenhang en een goed overzicht in het station en het gebied eromheen. NS, ProRail, de gemeente en de Vervoerregio zien de gezamenlijke opgave om dit vanuit een integrale samenhangende gebiedsvisie te verbeteren. Door de ontwikkeling van vastgoed, infra en het station in samenhang te bezien, kunnen de verschillende functies in en rondom het station in de toekomst goed op elkaar aansluiten en waar mogelijk elkaar ook versterken.

Ontwikkelstrategie

Nu deze intentieovereenkomst getekend is, gaan de partners een verkenning uitvoeren hoe hun gezamenlijke doelen het best bereikt kunnen worden. Medio 2020 is de ontwikkelstrategie klaar en kunnen vervolgstappen worden gezet.