Utrecht,
26
oktober
2016
|
07:02
Europe/Brussels

Oproep aan bedrijfsleven: ga aan de slag met schoon woon-werk verkeer

Bovenop de energietransitie is een mobiliteitstransitie nodig. Deze is noodzakelijk om de CO2-uitstoot door het bedrijfsleven terug te dringen. Een beter gebruik van het openbaar vervoer versterkt ook de leefbaarheid en bereikbaarheid van het sterk verstedelijkte Nederland. Bij de Nationale Klimaattop sluiten opnieuw veel grote bedrijven zich aan bij de Anders Reizen beweging - ruim 200.000 werknemers worden actief gestimuleerd om te gaan nadenken over duurzamer woon-werkverkeer. en zakelijke ritten. 

Een jaar geleden reed de Train to Paris van Rotterdam naar de VN-klimaattop in Parijs. 250 gasten waaronder ruim 100 bedrijven en ruim 100 wetenschappers, politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties vergezelden de Nederlandse delegatie op weg naar Parijs. De trein was decor voor groen ondernemerschap en praktisch idealisme. Het bleek de start van een historische gebeurtenis: 195 landen sloten na twee weken onderhandelen een mondiaal klimaatakkoord om de opwarming van de aarde ruim onder de 2˚C te houden.

Vandaag, één jaar later, organiseert staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu de Nationale Klimaattop om de afspraken uit Parijs te vertalen naar acties. Eén ding is duidelijk: als niet ook de stap naar duurzamer reizen snel wordt gemaakt, is de overgang naar duurzame energie voor niets geweest. Juist daar kunnen bedrijven hun rol pakken. Bovenop de energietransitie is daarom ook de mobiliteitstransitie noodzakelijk.

 

CEO Roger van Boxtel
Bovenop de energietransitie is een mobiliteitstransitie noodzakelijk
CEO Roger van Boxtel

Auto’s veroorzaken nog steeds ongeveer 20% van alle CO2 uitstoot in Nederland. Meer dan de helft van alle autokilometers in Nederland wordt betaald door werkgevers. We hebben een sterke dienstensector: maar liefst 70% van de economie. Hun CO2 voetafdruk bestaat voor het grootste deel uit (auto)mobiliteit.

Nederland wordt steeds drukker en de verstedelijking neemt toe. Schattingen gaan uit van een groei van het autoverkeer tot 2050 met 23%. Eén trein staat gelijk aan duizend auto’s. Juist een beter gebruik van openbaar vervoer gaat hier het verschil maken. Juli dit jaar presenteerden wij daarom met de vier stadvervoerders (HTM, RET, GVB, Qbuzz/U-OV) Duurzame Mobiliteit van de Toekomst; met een richting, ambities en investeringsplannen van ten minste €1 miljard per jaar. Steden als Kopenhagen laten zien dat het kan: Het aandeel reizigers in het openbaar vervoer kan veel verder omhoog. In Kopenhagen reist 27% met het openbaar vervoer; in de Nederlandse randstad is dit net meer dan 10%.

Vanaf 1 januari 2017 rijden alle elektrische treinen in Nederland op windenergie. Daarmee zijn we het eerste land in de wereld. Na “Parijs” heeft NS besloten één jaar eerder dan gepland de overgang naar duurzame energie te maken, zodat onze negen miljoen klanten in Nederland elke dag zonder schadelijke CO2 uitstoot kunnen reizen.

Ook zijn we samen met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, werkgeversorganisatie VNO-NCW en Natuur&Milieu gestart met de eerste groep van 15 grote werkgevers om de mobiliteit van hun medewerkers te verduurzamen. Hun medewerkers worden actief gestimuleerd minder met de auto en meer met de fiets, trein of elektrisch vervoer te reizen. Vandaag, op de eerste Nationale Klimaattop, sluit een nieuwe groep bedrijven zich aan bij deze Anders Reizen beweging. In totaal denken 213.000 forensen dagelijks na over hun woon-werkverkeer. Met aanpassingen van reiskostenregelingen, arbeidsvoorwaarden, huisvesting en parkeerbeleid en gedragscampagnes worden medewerkers gestimuleerd om de CO2 uitstoot van hun woon-werkverkeer terug te dringen.

Anders Reizen kan nu al en is economisch rendabel: het vereist geen grote investeringen, maar andere afspraken en het spaart juist kosten. Wie eenmaal kennismaakt met reizen per fiets, deelauto of trein in plaats van met de auto wil ook vaak niet terug; van alle deelnemers aan het Low Car Diet reist na twee jaar structureel nog steeds 60% meer met het Openbaar Vervoer en 50% pakt vaker de fiets.Autoritten op fossiele brandstof zijn nu nog de norm maar moeten de uitzondering worden.

Binnenkort nemen we in Nederland hopelijk afscheid van de kolencentrales; Over een paar jaar kijken we met dezelfde verbazing terug op het tijdperk van de benzinemotor.