01
oktober
2004
|
00:00
Europe/Brussels

Bereikbaarheid Nederland gebaat bij investeren in bestaand spoor

NS, Railion en ProRail menen dat de Nota Mobiliteit een goede stap zet richting de visie Benutten en Bouwen van de sector. Deze visie beoogt het huidige spoorsysteem als geheel betrouwbaarder te maken, reden waarom nu besluiten moeten worden genomen zodat concrete maatregelen voor verdere verbetering ingevoerd kunnen worden. Wel betreurt de spoorsector het dat de Nota nog niet het geld in het verschiet stelt om Benutten en Bouwen onverkort te realiseren.