11
februari
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Beter en meer

Beter en meer. Onder dit motto werken NS en ProRail intensief samen om het
spoorsysteem - en daarmee het openbaar vervoer in Nederland - naar een hoger
plan te tillen. Hun voorstellen zijn gebundeld in het werkdocument ‘Concept
Operationele Uitwerking Lange Termijn Spooragenda’ dat een belangrijke bouwsteen
vormt voor de spoorambities van het ministerie van IenM. Het ministerie heeft
dit op 11 februari ter informatie aangeboden aan de Tweede Kamer.

In haar Lange Termijn Spooragenda (LTSA deel 1 van voorjaar 2013) heeft
staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu al eerder de visie,
ambities en doelen voor het spoor tot en met 2028 uiteengezet. Zij geeft daarin
onder meer aan hoe het vervoer per spoor voor de reiziger en de verlader in de
toekomst zal (moeten) verbeteren.

Het ministerie werkt nu samen met de spoorsector en overheden aan een
concrete aanpak om de doelen uit de spooragenda te bereiken. Onderdeel hiervan
is de genoemde uitwerking. NS en Prorail doen in hun werkdocument de nodige
voorstellen om de prestaties van het spoor in de toekomst te verbeteren en een
kwaliteitsimpuls te geven aan het hele openbaar vervoer.