13
juni
2012
|
00:00
Europe/Brussels

Boete CPB

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) heeft NS een boeteopgelegd omdat zij van mening is dat NS reisgegevens van studenten te langbewaart. NS heeft de boete betaald maar tekent bezwaar aan omdat zij van meningis dat zij gegevens niet langer bewaart dan nodig is.

Het gaat hier alleen om de manier waarop NS reisgegevens bewaart. NS beschiktniet over NAW-gegevens van studenten. NS verzamelt deze gegevens om informatiete hebben over het reisgedrag. NS gebruikt deze historische data voor het zogoed mogelijk vervullen van haar maatschappelijke taak. Een voorbeeld hiervan ishet optimaal inzetten van materieel in spits/dal ten behoeve van klanten.

NS wil in overleg met het CBP een methode ontwikkelen voor het anonimiserenvan reisgegevens. Zo wil NS komen tot een goede invulling binnen de wettelijkekaders van het CBP en recht doen aan legitieme belangen van NS.