Utrecht,
25
juli
2017
|
09:05
Europe/Brussels

Bonden en NS: gezamenlijke agenda voor een sterk NS

In gesprekken tussen de vakbonden CNV, FNV Spoor, VVMC, VHS en NS is het initiatief genomen om een gezamenlijke langetermijnagenda te ontwikkelen voor het behoud van een sterk NS.

Hoewel er afgelopen periode verschillen van inzicht zijn geweest, vinden de partijen elkaar vanuit de gezamenlijke gedachte dat NS meer is dan een vervoerder; een mensenbedrijf met een lange geschiedenis, onlosmakelijk verbonden met het openbaar vervoer in Nederland.

In de strategie Spoorslags Beter koos NS er eerder voor om zich eerst te richten op de prestaties op het hoofdrailnet inclusief de HSL. Het zorgen voor stations van wereldklasse en het bijdragen aan een comfortabele reis van deur tot deur horen daar onlosmakelijk bij.

Onder meer de volgende onderwerpen worden onderdeel van deze langetermijnagenda:

  1. Het voeren van een duurzaam sociaal beleid op korte en lange termijn, met het maximaal faciliteren vanmedewerkers om op een gezonde manier de eindstreep van hun loopbaan te halen, inclusief onderzoek naar de haalbaarheid van een vervroegde uitdiensttredingsregeling.

  2. De regiefunctie van NS in de deur-tot-deur-reis van de reiziger.

  3. Innovatie, het gebruik van nieuwe technologieën en de impact daarvan op het dagelijkse werk van de medewerkers.

  4. De positie van NS waar mogelijk versterken in de diverse regio’s.

De gezamenlijke langetermijnagenda vormt een leidraad voor de wijze waarop NS eensgezind met de bonden zijn strategie uitvoert richting 2025. NS en de vakbonden willen samen vorm geven aan deze toekomst en samen bijdragen aan de verbondenheid binnen het bedrijf.