Utrecht,
02
juni
2016
|
11:17
Europe/Brussels

Bouw Technisch Centrum NedTrain in Nijmegen gaat voorlopig niet door

NedTrain (dochtermaatschappij van NS) heeft besloten om vooralsnog te stoppen met het plan om een Technisch Centrum te bouwen in Nijmegen. De afgelopen twee jaar heeft NedTrain gewerkt aan het voorbereidingsproces voor de bestemmingplanwijziging bij de gemeente. Door actuele ontwikkelingen is NedTrain genoodzaakt zich te richten op andere investeringen dan de bouw van het Technisch Centrum.

Door de toenemende reizigersgroei, o.a. door het behoud van de ov-studentenkaart, zijn er op een aantal trajecten volle treinen tijdens de spits. Om reizigers voldoende zit- en staplaatsen te kunnen bieden bestelt NS nieuwe treinen en moderniseert NS bestaande treinseries. De komst van de nieuwe treinen vraagt om een andere verdeling van de onderhoudswerkzaamheden binnen NedTrain.

Een Technisch Centrum is een werkplaats met één putspoor, waar herstellingen aan treinen worden uitgevoerd. NedTrain verzorgt de grotere onderhoudswerkzaamheden aan treinen in vier verspreid over het land gesitueerde onderhoudsbedrijven. NedTrain heeft besloten dat de prioriteit nu ligt bij het investeren in de huidige vier onderhouds-bedrijven om die gereed te maken voor de komst van de nieuwe treinen. De nieuwe treinen zijn door een vlakke vloer en instap op perronhoogte veel toegankelijker, maar er is minder plaats voor technische voorzieningen onder de trein. Deze voorzieningen verschuiven naar het dak van de trein. Om deze voorzieningen te kunnen onderhouden worden de NedTrain-onderhoudsbedrijven ingrijpend verbouwd. De investeringen in de vier onderhoudsbedrijven van NedTrain krijgen voorrang boven de investering in Technisch Centrum Nijmegen. De opschorting van de bouw van het Technisch Centrum heeft geen gevolgen voor de bestaande activiteiten en werkgelegenheid van NedTrain in Nijmegen.

De komende 3-5 jaar wil NedTrain de tijd nemen om de investeringen in de onderhoudsbedrijven te realiseren. Daarna wordt bekeken of er wellicht een doorstart mogelijk is van de huidige plannen. In de tussentijd bekijkt NedTrain ook de mogelijkheid van andere technische voorzieningen om op het emplacement Nijmegen kleine onderhoudswerkzaamheden aan de bovenkant van de trein te kunnen verrichten.