01
juni
2012
|
00:00
Europe/Brussels

Brief NS aan verkiezingsprogrammacommissies

Met het oog op de verkiezingen heeft NS zijn visie op het spoor en het verder
verbeteren van het OV voor de reiziger uiteengezet in een brief aan de
verschillende verkiezingsprogrammacommissies.

In de brief schetst NS waar het nu staat als bedrijf. De duurzame en groene
bijdrage van NS aan de mobiliteit groeit nog altijd. Zelfs harder dan de auto.
Bijna 75% van onze reizigers gaf NS vorig jaar een zeven of hoger voor onze
dienstverlening en de punctualiteit is hoog.

Voor de toekomst vraagt NS aandacht voor onder meer investeringen in
infrastructuur en het versneld uitrollen van ATB-vv over alle seinen in
Nederland. Ook vraagt NS aandacht voor het negatieve effect van het belasten van
de reiskostenvergoeding. Daarnaast pleit NS voor een onderzoek naar de
rigoureuze knip van destijds tussen NS en ProRail die, ondanks de absoluut
verbeterde samenwerking, nog steeds effecten heeft voor de reiziger,
bijvoorbeeld op crisisdagen.