Utrecht,
22
januari
2021
|
13:37
Europe/Brussels

CAO eindbod NS: werkgelegenheidsgarantie en meer loon

Samenvatting

NS heeft op 21 januari 2021 een eindbod op tafel gelegd bij de gesprekken over een nieuwe NS cao. Hiermee erkennen we de inspanningen van collega’s in deze zware crisis. Daarnaast past het bod ook bij de financieel zware situatie van ons bedrijf.

De kern van het bod omvat:

- een verhoging van de lonen met 4% en een eenmalige vergoeding van € 200 netto;

- een werkgelegenheidsgarantie tot 1 januari 2025;

- een goed sociaal plan;

- de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan.

Met een werkgelegenheidsgarantie en de wijzigingen in het sociaal plan zet NS zich maximaal in om collega’s binnen NS van werk naar werk te begeleiden.

NS heeft een eindbod neergelegd, omdat het belangrijk is dat er voor NS medewerkers duidelijkheid komt.

Kern van de voorstellen

Loon en looptijd
De cao geldt tot 1 juli 2022. Per 1 april 2020 worden de lonen met terugwerkende kracht met 1,2% verhoogd, per 1 april 2021 met 1,6% en per 1 januari 2022 met 1,2%. Gemiddeld is dat 1,8% per jaar. De verwachte inflatie is 1,4%. Dit betekent dat de loonstijging hier per jaar gemiddeld 0,4% boven zit.

Daarnaast ontvangen medewerkers die op 1 januari 2021 in dienst waren, in april 2021 een eenmalige vergoeding van € 200 netto.

Eerder met pensioen
Er komt een mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. Hierdoor kunnen collega’s tot drie jaar voor de aow-leeftijd stoppen met werken. Deze collega’s krijgen eenmalig een uitkering van € 22.164 bruto per medewerker.

Werkgelegenheidsgarantie
NS zet maximaal in op het begeleiden van mensen van werk naar werk binnen NS. Daarom is een werkgelegenheidsgarantie tot 1 januari 2025 geboden voor alle medewerkers met een vast contract.

Sociaal plan
Voorstel is om het sociaal plan te verlengen tot 1 januari 2025. Bovendien komen er een aantal verbeteringen voor collega’s in zoals:

  • Met een Plaatsmakersregeling kan een collega die niet boventallig is ervoor kiezen om vrijwillig plaats te maken voor een andere collega die wel boventallig wordt. De collega die plaatsmaakt, ontvangt dan de geldende ontslagvergoeding op basis van het Sociaal Plan.
  • Als een collega boventallig wordt, dan gaan we samen op zoek naar een andere passende functie binnen NS. Als dat niet lukt, dan blijft de collega in dienst tot 2025. Krijgt een boventallige collega een passende functie binnen NS aangeboden, dan mag die twee keer geweigerd worden. Functies buiten NS mogen altijd geweigerd worden.
  • Als bij een organisatiewijziging de standplaats wijzigt, dan wordt de extra reistijd voor 3 jaar volledig vergoed.

Het eindbod van NS is aan de vakbonden voorgelegd en geldig tot en met 18 februari aanstaande.