Utrecht,
11
maart
2019
|
12:00
Europe/Brussels

Cartesiusdriehoek definitief gegund aan consortium met winnend plan “Blue District”

Samenvatting

NS en het consortium MRP Development en Ballast Nedam Development hebben afgelopen vrijdag 8 maart de koopovereenkomst voor Fase 2 van de Cartesiusdriehoek getekend en de samenwerkingsovereenkomst voor het gehele plangebied. Daarmee geven partijen invulling aan de intentieovereenkomst die zij op 10 juli vorig jaar sloten. 

Blue District

Het consortium werd door NS en gemeente Utrecht geselecteerd met hun plan Blue District. Het bouwt verder op de ambities van NS en de Gemeente Utrecht voor een gezond leven in een gezonde leefomgeving en het doel is dat Blue District de meest gezonde, OV- en fietsvriendelijke wijk van Nederland wordt. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, innovatieve energieoplossingen en voor duurzame (deel-) mobiliteit. De wijk bestaat uit een variatie aan woningtypes voor uiteenlopende doelgroepen. Ongeveer een kwart van de circa 2.600 woningen is bestemd voor sociale huur. Het project wordt de komende jaren in fases gerealiseerd.

Fase 2

Het consortium start met de realisatie van 4 ontwikkelvelden, inclusief de herontwikkeling van het CAB-gebouw. Het monument en het nieuwe iconische woongebouw vormen tezamen de eyecatcher en de bijzondere entree van het Blue District. Het CAB wordt een attractieve en levendige ontmoetingsplek en er komen gebruikers die zich richten op gezond eten en drinken, ontmoeten en ontspannen, expressie en mobiliteit, de centrale thema’s van Blue District. Ook de bestaande gebruikers, muziekstudio dB’s en bierbrouwerij Oproer, passen goed binnen dit concept en het consortium gaat onderzoeken hoe zij in het nieuwe CAB kunnen worden ingepast.

Naast station Utrecht Zuilen komt een bijzonder woonconcept á la Place2beU van Portaal. CBRE Global Investors tekende voor de huurwoningen die zich verspreid in de andere drie bouwblokken bevinden welke woningen zullen worden toegevoegd aan het CBRE Dutch Residential Fund. Daarnaast is er ook ruimte voor een aanzienlijk aandeel koopwoningen. In totaal worden 750 woningen in Fase 2 gerealiseerd, waarvan circa 2/3 huur en 1/3 koop, in een grote diversiteit van typen en oppervlaktes. Start bouw van Fase 2 is voorzien in 2021. 

Overige fasen

In de periode 2022-2026 worden de overige fasen gerealiseerd, waaronder de verdere aanleg van het bijzondere park en de groene lus aan de buitenzijde van het gebied, met veel ruimte voor ontspanning, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. Tevens wordt het Blue District gebiedsconcept verder doorontwikkeld, inclusief de realisatie van allerhande gebiedsvoorzieningen gericht op duurzaamheid, gezondheid, mobiliteit, ontmoeting en ontspanning.

“Met de realisatie van het concept Blue District op de Cartesiusdriehoek zorgen we met elkaar voor een gezonde, groene en duurzame wijk naast station Utrecht Zuilen. Het ontwikkelen van dergelijke gebieden met een innovatief mobiliteitsconcept wordt de nieuwe standaard. Met het sluiten van de overeenkomsten komt de meest gezonde, OV- en fietsvriendelijke wijk van Nederland weer een stap dichterbij.”
Chantal Snelling Berg, senior gebiedsontwikkelaar NS Stations

Leefbaar en bereikbaar

Door de groeiende druk op steden en de noodzaak om leefbaar en bereikbaar te blijven, heeft NS vanuit haar rol als grondeigenaar bij stations een aanpak bedacht om stationsgebieden te ontwikkelen. NS neemt het initiatief om NS-locaties een nieuwe invulling te geven, in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners, en met oog voor kansen die er liggen op gebied van mobiliteit en duurzaam hergebruik van de bestaande bebouwing. De Cartesiusdriehoek ligt direct aan station Utrecht Zuilen en wordt in de toekomst ook richting de binnenstad bereikbaar gemaakt door een doorgang onder het spoor naar de Tweede Daalsedijk.