Utrecht,
27
november
2020
|
10:43
Europe/Brussels

Circa € 40 miljoen voor nieuwe fietsenstallingen bij stations in Amsterdam en Zaanstad

Samenvatting

Het aantal parkeerplekken voor de fiets in Amsterdam en Zaanstad wordt sterk uitgebreid. Tot 2028 investeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, NS, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam gezamenlijk circa 40 miljoen euro in de bouw van vijf nieuwe fietsenstallingen bij treinstations. Daarmee komen er 14.000 nieuwe plekken bij en kunnen fietsers vlot overstappen op de trein. Dit is besloten tijdens het bestuurlijk overleg MIRT tussen Rijk en regio op 25 november. De uitbreiding komt bovenop de investeringen uit het zogeheten coronapakket waartoe de Vervoerregio in september besloot en waarmee ook al fors in fietsen wordt geïnvesteerd.

Er komen nieuwe fietsenstallingen bij de stations Amsterdam Centraal (oostzijde), Sloterdijk, Lelylaan, Zaandam (oostzijde) en Krommenie-Assendelft. In totaal worden er bij deze vijf treinstations 14.000 nieuwe fiets parkeerplekken gerealiseerd.

De Vervoerregio heeft het plan hiervoor ingediend bij het Rijk, de regionale partijen dragen gezamenlijk ruim€ 24 miljoen bij. Het realiseren van fietsenstallingen bij treinstations maakt de combinatie van reizen per fiets en trein aantrekkelijker en draagt daarmee bij aan de klimaatdoelstellingen. Dit was een belangrijke voorwaarde voor toekenning van de bijdrage, vanuit het klimaatakkoord heeft het Rijk extra geld voor fietsenstallingen uitgetrokken. De combinatie van fiets en trein is uitstootvrij en daarmee het schoonste alternatief ten opzichte van een autorit.

Portefeuillehouder Vervoerregio Gerard Slegers: ‘Het aantal reizigers dat met de fiets als voor- of natransport de trein pakt, groeit. Wij zijn dan ook blij dat het kabinet extra middelen beschikbaar stelt om te investeren in de groeiende vraag naar fietsparkeerplekken bij de trein. We kijken uit naar een duurzame samenwerking die erop gericht is het fietsgebruik te stimuleren.’

Directeur Services NS Stations Marise Bezema: 'Deze prachtige stallingen dragen bij aan de gouden trein-fiets combinatie en we zijn blij hieraan bij te kunnen dragen met de eerste 24-uur gratis voor onze reizigers'.

Deze investeringen komen bovenop het onlangs door de Vervoerregio gepresenteerde pakket covid-19 investeringen van €235 miljoen, dat beschikbaar is voor mobiliteitsmaatregelen in de Amsterdamse regio. In dit pakket zitten eveneens fietsmaatregelen, zoals regionale fietsroutes en stallingen bij bushaltes en knooppunten.

Amsterdam: parkeren onder het perron

Onder de oostelijke sporen en perrons van Amsterdam Centraal wordt een stalling aangelegd voor 8950 fietsen. Met deze stalling, die in 2028 gereed zal zijn, kan de fiets direct onder het perron worden geparkeerd. Het is een extra stalling ten opzichte van de fiets parkeerplekken die nu al versneld worden aangelegd bij De Entree. Deze stalling is al in aanbouw, onder water bij het Open Havenfront met een ingang bij de kruising Prins Hendrikkade/Martelaarsgracht. De Entree stalling gaat plaats bieden aan 7000 fietsen, de Vervoerregio draagt hiervoor € 15 miljoen bij vanuit het Coronapakket. In 2021 moeten er met beide stallingen extra rond Amsterdam Centraal in totaal 17.500 fietsen gemakkelijk en uit het zicht geparkeerd kunnen worden en in 2028 zelfs 21.500 fietsen.Station Sloterdijk krijgt een fietsenstalling voor 3500 plekken, deze zal in 2024 klaar zijn. Het gaat om een inpandige stalling aan de Zuidoostzijde van het station. De toekomstige bouw van de nieuwe woonwijk Havenstad maakt dat deze extra plekken voor de fiets hard nodig zijn.

Bij Station Lelylaan wordt een geheel nieuw stationsgebied ontwikkeld, gericht op een soepele overstap van fiets op bus, tram metro en trein. In totaal zullen hier eind 2023 maar liefst 3400 nieuwe fiets parkeerplekken zijn gerealiseerd.

Makkelijke overstap in Zaanstad

Bij station Zaandam is recent aan de westzijde een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd. Daar komt een nieuwe stalling aan de oostzijde bij met 2800 plekken. Deze plekken komen dichtbij het station en zijn ter vervanging van de huidige tijdelijke stalling. Voor reizigers wordt het daarmee makkelijker over te stappen op de trein.

Bij station Krommenie-Assendelft komen er aan de zuidzijde 500 nieuwe bovengrondse fiets parkeerplekken bij. Aan deze kant van het station wordt de nieuwe woonwijk Saendelft ontwikkeld en inwoners krijgen zo een makkelijke overstap op de trein.