Utrecht,
04
september
2015
|
17:05
Europe/Brussels

Commissie van onafhankelijke deskundigen gaat Chroom-6 aanpak toetsen

Zoals bekend is bij NS dit voorjaar Chroom-6 aangetroffen in oude verflagen van oude treinen. Ook al lijken de huidige veiligheidsvoorschriften bij werkzaamheden te voldoen en zijn extra maatregelen genomen, willen we toch niks over het hoofd zien. We nemen het zekere voor het onzekere. Daarom wordt de Chroom-6 aanpak binnen NS getoetst door een commissie van onafhankelijke deskundigen.

NS vindt het belangrijk dat (oud-)medewerkers kunnen vertrouwen op alle maatregelen die zijn en worden getroffen en dat er volledige duidelijkheid komt over eventuele gezondheidsrisico’s nu en in het verleden.

NS zal de onderzoeksopzet, bevindingen en adviezen van de Commissie delen met haar medewerkers en openbaar maken. Over de precieze opdracht en de samenstelling van de Commissie vindt overleg plaats met onder meer sociale partners. Het RIVM en Bureau Beroepsziekten zijn, vanwege de kennis op dit terrein, al bereid gevonden om zitting te nemen in de Commissie. Ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wordt betrokken.

Achtergronden

NS brengt de stof niet zelf aan. Het kan echter vrijkomen bij werkzaamheden, zoals schuren van oude verflagen. Hierbij gelden altijd al strenge veiligheidsvoorschriften. Lees hier meer naar aanleiding van de berichtgeving in de media afgelopen week. Meer informatie vind je ook in ons Chroom 6 dossier.