23
april
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Concept-ontwerpconcessie bekendgemaakt door staatssecretaris Mansveld


 • Reiziger op één, twee en drie

 • Transparantie over individuele trajecten

 • Sterkere sturing op prestaties voor de reiziger

 • Meer (nieuwe) treinen en meer service van deur tot deur

‘De reiziger op één, twee en drie’. Dat is het motto van de nieuwe
concept Vervoerconcessie voor de periode 2015-2025 die staatssecretaris Mansveld
vandaag naar de Kamer stuurde. “Bij de jaarcijfers begin dit jaar zei ik dat NS
gemiddeld goed presteert, maar als we de reiziger en zijn reis echt centraal
stellen is gemiddeld goed niet langer goed genoeg. Mijn focus ligt op het
verbeteren van de reis van deur-tot-deur waarbij de dienstverlening van ons
personeel op de trein en de beleving op stations een vast onderdeel is. Deze
concessie geeft NS de mogelijkheid om vanuit het belang van die reiziger met de
vervoerder als gastheer Nederland te blijven bedienen”, aldus Timo Huges
president-directeur van NS.

Intensivering van samenwerking met consumentenorganisaties, andere
vervoerders, (regionale) overheden en ProRail is noodzakelijk voor een optimale
reis van deur tot deur voor de reiziger. NS wil met deze intensivering en met
nieuwe treinen en nieuwe verbindingen, een betere service en meer aandacht voor
individuele trajecten daar concreet invulling aan geven.

De komende periode wordt deze concept-concessie door de staatssecretaris
besproken met consumentenorganisaties volgt waarschijnlijk na de zomer de
afrondende behandeling in de Tweede Kamer. “Een snelle afronding is daarbij van
belang. Dat geeft zekerheid voor ons personeel, stakeholders en voor de grote
investeringen die voor NS met deze concessie zijn gemoeid. Zo weet de reiziger
ook waar hij de komende 10 jaar op kan rekenen.”


Hoofdpunten uit de concept concessie:


Meer verbindingen;


 • Reizigers kunnen straks kiezen uit meer sprinters: op de vier trajecten waar
  nu nog één sprinter per uur rijdt gaat dit naar minimaal 2x per uur (overdag op
  werkdagen).

 • Deze concessieperiode wordt begonnen met elke tien minuten een trein: 6
  Intercity’s en 6 Sprinters per uur, te beginnen op het traject Amsterdam-
  Eindhoven.

 • Er komen latere (nacht)treinen in het weekend, vanuit de Randstad naar
  steden daarbuiten. Tot 1:00 uur ’s nachts rijdt NS door naar onder meer Zwolle,
  Alkmaar, Deventer, Rotterdam, Haarlem, Dordrecht en Utrecht.

 • Internationaal krijgt de reiziger de beschikking over meer treinen – naar
  onder meer Brussel, Londen en Lille – en meer keuze: tussen reguliere
  Intercity’s en Hogesnelheidstreinen (Thalys & Eurostar). In samenwerking met
  de buurlanden onderzoekt NS daarnaast andere grensoverschrijdende verbindingen,
  bijvoorbeeld naar Aken en Düsseldorf.

 • Invoering van de Benelux-plus verbinding die deels over HSL- en
  conventioneel spoor rijdt waarbij de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam,
  Breda, Antwerpen en Brussel met elkaar worden verbonden.

 • Het aantal dagelijkse verbindingen over de Hogesnelheidslijn stijgt van 41
  naar 130 dit komt door een integratie van conventioneel en Hogesnelheidspoor,
  hierdoor wordt de infrastructuur optimaal gebruikt.

Nieuwe en vernieuwde treinen

Op het gebied van comfort, veiligheid, toegankelijkheid en services
wordt de vloot van NS verder vernieuwd. Dit om een steeds groter aantal
reizigers veilig en snel op hun bestemming te brengen.


 • Naar verwachting stromen er vanaf 2018 geheel nieuwe Sprinters in; ook
  introduceert NS in deze concessieperiode nieuwe Intercity’s die geschikt zijn
  voor het conventionele en het Hogesnelheidsspoor.

 • de bestaande VIRM-dubbeldekkers worden de komende jaren ingrijpend
  vernieuwd;

 • in alle nieuwe treinen komen toiletten. De moderne sprinters (SLT) die nog
  geen (rolstoeltoegankelijk) toilet hebben, krijgen deze alsnog.

Betere dienstverlening ‘van deur tot deur’

NS breidt de service steeds verder uit:


 • Meer en betere reisinformatie van deur tot deur, en ‘op maat’ door verdere
  ontwikkeling van reisplanners, op stations en door intensievere samenwerking met
  andere vervoerders zodat bus en trein logischer op elkaar aansluiten;

 • Treinreizigers die hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen, kunnen deze
  assistentie vanaf 1 januari 2015 tot een uur van tevoren telefonisch aanvragen
  dat was drie uur. Op zeven grote stations wordt de aanmeldtijd zelfs verkort
  naar 15 minuten;

 • NS continueert het aanbieden van gratis wifi in Intercity’s;

 • Meer en betere parkeergelegenheden en fietsenstallingen bij NS-stations.
  Fietsenstallingen zijn open vanaf een kwartier voor de eerste trein tot een
  kwartier na de laatste trein (m.u.v. het nachtnet;

Sturing, transparantie en samenwerking

Op het gebied van sturing, transparantie en samenwerking bevat de
nieuwe concessie afspraken die nauw aansluiten bij de nieuwe strategie van NS
van ‘gemiddeld goed is niet goed genoeg’.


 • Meer transparantie over de prestaties op individuele trajecten en meer
  aandacht van NS voor lijnen waarbij de punctualiteit achterblijft. Sturing
  hierop leidt tot een verbetering van de reizigerspunctualiteit wat moet leiden
  tot een grotere klanttevredenheid.

 • Het criterium ‘reizigerspunctualiteit’ wordt voortaan leidend voor het op
  tijd rijden van treinen. Dit geeft de prestaties voor de reiziger duidelijker
  weer dan alleen de punctualiteit van treinen. Het halen van aansluitingen
  (reizigerspunctualiteit) gaat daarom zwaarder meetellen.

 • NS wordt voortaan scherper beoordeeld op de prestaties op het spoor en het
  oordeel van de reiziger. Het belang van de reiziger en zijn reis staan centraler
  in de aansturing.

 • Er komt een gerichte aanpak voor treinen met structurele volle bezetting.
  Bijvoorbeeld door het versterken van bestaand of inzet van ander materieel.

 • NS wil het reizen ‘van deur tot deur’ sneller, prettiger, logischer en
  duurzamer maken voor de reiziger. Intensieve samenwerking met andere vervoerders
  en regionale overheden is hierbij cruciaal.

 • Samen met ProRail deelt NS een spoorambitie en heeft in de Lange Termijn
  Spooragenda daar invulling aan gegeven. Beide partijen zijn zich bewust van hun
  sterke afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid, en zetten deze in ten
  bate van de reiziger voor een steeds beter en robuuster product.

Voor meer informatie verwijst NS naar de
brief
van de staatssecretaris
.