Utrecht,
14
juni
2016
|
16:00
Europe/Brussels

Daders op het spoor

Agressief en gewelddadig reageren richting ov-medewerkers, wat voor soort mensen doet dat eigenlijk? Om antwoord te krijgen op die vraag heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie op verzoek van de Kamer een rapport laten opstellen waarin een daderprofiel wordt geschetst van plegers van geweldsincidenten in het openbaar vervoer. Deze analyse, Daders op het Spoor geheten, is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De onderzoekers hebben zich in eerste instantie gericht op agressie in de trein en daartoe NS-gegevens uit onderzoeksjaar 2014 geanalyseerd. Daarnaast hebben zij bij politie en Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) aangiftes en boetes uit dat jaar tegen het licht gehouden, om zo in kaart te brengen wat de kenmerken zijn van de agressie-incidenten tegen NS-personeel en welke typen daders hierbij betrokken zijn.

Bekenden van de politie

Uit het onderzoek blijkt dat geweldplegers op het spoor vaak bekend zijn bij de politie, gemiddeld staan zij zestien keer geregistreerd voor eerder gepleegde feiten. Een ruime meerderheid kampt met een problematische thuissituatie (dakloos, relationele problemen). Ruim een derde is verslaafd aan alcohol en/of drugs en 49 procent heeft psychische problemen. De onderzoekers constateren dat 17 procent van alle daders is aan te merken als verward persoon, terwijl bij een kwart van de bij NS geregistreerde incidenten verwarde geweldplegers betrokken zijn. Het volledige rapport is hier te vinden.

Het rapport wordt gebruikt om in samenwerking met de betrokken partijen de veiligheidsaanpak te verstevigen om agressie in het openbaar vervoer verder in te dammen. Zo is vorig jaar een pakket van acht maatregelen overeengekomen tussen NS, vakbonden en de ministeries van IenM, VenJ en Binnenlandse Zaken ter verbetering van de sociale veiligheid op het spoor. Dit pakket wordt nu uitgewerkt en doorgevoerd, waarbij de informatie uit Daders op het Spoor kan worden gebruikt.

Landelijke aanpak verwarde personen

Onlangs is bekendgemaakt dat het kabinet vanaf 2017 miljoen structureel 30 miljoen euro beschikbaar stelt voor de landelijke aanpak van verwarde personen. Voor de rest van 2016 is hiervoor 15 miljoen euro vrijgemaakt. Ook wordt de proef met de Psycholance – een gespecialiseerde ambulance voor verwarde personen – uitgebreid. De extra aandacht voor deze doelgroep zal naar verwachting ook de ov-branche ten goede komen.