Utrecht,
28
januari
2016
|
07:00
Europe/Brussels

Daling aantal gevallen van agressie in 2015

Afgelopen jaar zijn tal van extra maatregelen genomen om agressie en zwartrijden tegen te gaan. Zo keerde de politie terug met gebiedsagenten op en rondom 20 grote stations. Kwamen er extra camera’s en beveiligers op stations en is onder meer gestart met dubbele bemensing op avond- en nachttreinen. Daarnaast kan NS sinds eind 2015 reis- en verblijfsverboden opleggen en werden versneld poortjes gesloten op stations. Zo grijpen alle maatregelen van de overheid en NS steeds meer op elkaar in om agressie in het OV een halt toe te roepen.

Daling aantal incidenten over 2015

Over 2015 zagen we in totaal 642 gevallen van agressie (inclusief fysieke agressie, bespugen en ernstige bedreigingen) tegen NS-collega’s. In 2014 waren dit er nog 774 (2013: 777). De daling is niet direct te koppelen aan de extra maatregelen. Wel is de dalende trend positief en waarschijnlijk een gevolg van het steeds betere samenspel van meer poortjes op stations, de terugkeer van politie, camera’s en bijvoorbeeld meer beveiligers. De dalende trend past ook in het feit dat reizigers jaar op jaar positiever zijn over de sociale veiligheid op stations en in het OV.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoekt momenteel de feitelijke ontwikkelingen en de effecten van alle (extra) maatregelen.

Succesvolle test met digitaal bekeuren

Michel Bourgonje, programmamanager sociale veiligheid bij NS: “Elk incident tegen reizigers of NS-personeel blijft er één te veel. Dat is ook de reden dat we volop bezig blijven met het onderzoeken van wat we nog meer kunnen doen in samenwerking met de politie. Zo is NS naast de vorig jaar gelanceerde extra maatregelen inmiddels ook een proef gestart met bodycams bij beveiligers en V&S-personeel. Daarnaast testen we sinds kort het eenvoudig digitaal afhandelen van bekeuringen met de smartphone. Digitaal handhaven gaat veel sneller en zo neemt ook de kans op escalatie af. Dit gaan we nu breed uitrollen binnen NS vanwege de positieve ervaringen. Zo pakken we volop door met innovaties om overlast, agressie en zwartrijden een halt toe te roepen.”

Meer weten?

In deze brief van november vind je meer informatie over alle extra maatregelen die vorig jaar zijn afgesproken tussen overheid, NS, ProRail en de vakbonden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/11/aanpak-sociale-veiligheid