13
maart
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Den Haag en NS eens over samenwerking in stadsvervoerder HTM

Reiziger kan miljoeneninvestering in ov tegemoet zien

De gemeente Den Haag en NS zijn het eens geworden om de krachten tebundelen in stadsvervoerder HTM. Zij gaan tientallen miljoenen investeren in hetopenbaar vervoer in de stad. Gemeente, NS en HTM hebben daartoe samen eenambitieuze investeringsagenda opgesteld. De Haagse gemeenteraad heeft hetlaatste woord over het akkoord.

“Goed nieuws voor de reiziger, voor de HTM, voor de gemeente Den Haag, maarzeker ook voor de Haagse economie. We maken dingen mogelijk die anders nietzouden gebeuren. Den Haag krijgt het beste openbaar vervoer van Nederland”, zegtwethouder Financiën Boudewijn Revis, die de afgelopen maanden onderhandelde overhet akkoord met financieel directeur NS Engelhardt Robbe.

“Deze samenwerking tussen een lokale en landelijke vervoersexpert is uniek.NS en HTM zijn complementair en bieden de reiziger daardoor comfortabel openbaarvervoer van deur tot deur. De reiziger staat voor beide vervoerders de hele reiscentraal, in plaats van in twee aparte delen”, aldus Robbe.
“HTM zet met trots haar handtekening onder de overeenkomst”, zegt algemeendirecteur van de HTM Dirk le Clercq. “HTM blijft een Haags bedrijf en inpublieke handen. Een sterke stadsvervoerder, die goed kan inspelen op de wensenen behoeften van de moderne reiziger. HTM kan zo beter en completer openbaarvervoer leveren.”

De samenwerking krijgt gestalte in de vennootschap HTM Personenvervoer,waarin NS een belang van 49 procent neemt en de gemeente 51 procent behoudt. De(rail)infrastructuur van HTM valt hier buiten, die blijft voor de volle honderdprocent eigendom van de gemeente Den Haag. De NS betaalt 45 miljoen euro aan degemeente voor het belang in HTM Personenvervoer. De aandeelhouders gaan intotaal de komende jaren ruim 75 miljoen euro investeren in het openbaar vervoerin de stad. HTM Personenvervoer gaat alles op alles zetten om de railconcessie2017 – 2026 voor Haaglanden binnen te halen, die in 2016 ofwel wordt aanbesteed,ofwel onderhands gegund.

Investeringen
De investeringen in het openbaar vervoer in Haaglanden hebben tot doeluitstekende service en comfortabel, veilig en betrouwbaar openbaar vervoer tebieden aan een structureel groeiend aantal ov-reizigers in Den Haag. De nadrukligt daarbij op betere bereikbaarheid van toplocaties als Scheveningen en deInternationale Zone, groter gemak voor de reiziger en het veiliger en prettigermaken van de ov-knooppunten, waar dagelijks duizenden reizigers in-, uit- enoverstappen.

Best bereikbare strand
Om al deze ambities te verwezenlijken, is er een investeringsagenda metgrote projecten opgesteld voor de komende jaren. Zo zullen de tramlijnen 17 en11 worden doorgetrokken naar de Strandweg (2014) en het Norfolkterrein (2017).Daarmee wordt de zes kilometer lange kustlijn van Scheveningen het bestbereikbare strand. Ook in de bereikbaarheid van andere locaties, zoals deInternationale Zone met het World Forum Center en het Beatrixkwartier, wordtgeïnvesteerd.

Gratis wifi in tram
Het gemak voor de reiziger wordt vergroot door introductie van allerleigecombineerde ov-kaarten, speciaal afgestemd op de behoeften van dagjesmensen,expats of werkgevers. In 2014 komt er gratis wifi op de stations, in trams en opgrote haltes. Ook zal er op een aantal drukke haltes meer service en infomatieaan de reiziger worden geboden. Nog dit jaar start daarmee een proef op tweelocaties.

Drie stations veiliger en aantrekkelijker
Om Station HS, het busplatform op Den Haag Centraal en Laan van NieuwOost-Indië veiliger en aantrekkelijker plekken te maken, wordt ook in deze driebelangrijkste vervoersknooppunten van Den Haag extra geïnvesteerd. Station HSwordt de huisvesting en daarmee opkomstplek van de controleurs HTM. Hunzichtbare aanwezigheid, vooral ook buiten kantoortijden, zal het gevoel vanveiligheid van reizigers vergroten. Voor het busplatform en Laan van NOI staangrote herinrichtingen op het programma.