20
februari
2003
|
00:00
Europe/Brussels

Derde en laatste fase van bezuinigingen vastgesteld

NS werkt hard aan verbetering van de dienstverlening, om hierin te kunnen blijven investeren, moet NS haar financiële situatie verbeteren. Hierbij worden enerzijds maatregelen genomen aan de opbrengstenkant, zoals de verhoging van de tarieven. Anderzijds wordt kritisch gekeken naar de kostenkant. Onder de naam AIDA (Aanpak van Indirecte Diensten en Activiteiten) voert NS een omvangrijk kostenreductie- en efficiencyprogramma uit. Verdeeld over 3 fasen zijn alle diensten en activiteiten doorgelicht die geen rechtstreeks verband houden met de dienstverlening aan de reizigers. De derde en tevens laatste fase van AIDA is nu afgerond. In deze fase is nu ¿ 40 miljoen aan besparingen geïdentificeerd. Naar verwachting betekent dit een vermindering van ca. 450 voltijds arbeidsplaatsen.