16
september
2011
|
00:00
Europe/Brussels

Dienstregeling 2012: meer keuze voor de klant

  • Meer reismogelijkheden en betere aansluiting op OV-netwerken in westelijkeRandstad
  • Volledige ingebruikname hogesnelheidslijn
  • Meer aanbod leidt tot verwachte reizigersgroei van 2%

De nieuwe dienstregeling van NS voor 2012 biedt onze klant en snellereverbindingen en uitbreiding van het stadsgewestelijk en interregionaal vervoerin de westelijke Randstad. Dit wordt mogelijk door een groei naar volledigeingebruikname van de hogesnelheidslijn.
Omdat meer treinen via de hogesnelheidslijn gaan rijden wordt de dienstregelingtussen Rotterdam-Den Haag-Leiden-Haarlem/Schiphol-Amsterdam aangepast. Dat biedtNS de mogelijkheid om het stadsgewestelijk en interregionaal vervoer in dezewestelijke Randstad te versterken en uit te breiden met nieuwe verbindingen. Zogaat er ieder half uur een nieuwe Intercity rijden tussen Den Haag Centraal –Leiden – Schiphol – Amsterdam Zuid WTC – Almere en Lelystad. Tussen Amsterdam enRotterdam rijdt vanaf december ieder kwartier een Intercity via Den Haag –Leiden - Haarlem. Deze Intercity’s stoppen op alle regionaal belangrijkestations in de Randstad. Hierdoor kunnen reizigers vaker overstappen op metro,RandstadRail, trams en bussen op onder andere Rotterdam Blaak, Schiedam Centrum,Delft, Den Haag Laan van NOI en Amsterdam Sloterdijk. De treinen van NS leverenzo een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het regionaal openbaar vervoer.Tussen Hoofddorp en Leiden Centraal wordt in de spitsuren de frequentie van deSprinters verhoogd van 2 naar 4 per uur.