Utrecht,
16
juli
2015
|
15:18
Europe/Brussels

Wijziging NS-dienstregeling per 2017 in voorbereiding

NS heeft de wensen voor dienstregeling 2017 ingediend bij ProRail. Vanaf 2017 wil NS op diverse trajecten meer treinen rijden en reistijden verkorten. De HSL wordt ook meer benut, omdat de Intercity tussen Den Haag en Eindhoven gedeeltelijk over de Hogesnelheidslijn (HSL) rijdt. Hiermee speelt NS in op de groei van het aantal treinreizigers en kunnen noodzakelijke verbeteringen worden doorgevoerd. De wijzigingen zijn mogelijk, nadat een aantal infrastructurele verbeteringen in 2016 wordt opgeleverd.

De belangrijkste voorstellen van NS voor 2017:

• Tussen Almere en Schiphol verhoogt NS de frequentie van twee naar vier Intercity’s per uur. NS speelt hiermee in op het groeiend aantal reizigers tussen Flevoland en de Amsterdamse Zuidas;
• Er zullen meer treinen over de Hogesnelheidslijn (HSL) rijden. De Intercity tussen Den Haag, Breda en Eindhoven rijdt deels via de HSL. Hierdoor is een grote groep reizigers sneller op zijn bestemming;
• Venlo krijgt een Intercity via Eindhoven naar Utrecht en Amsterdam in plaats van de huidige verbinding via Eindhoven en Breda naar Den Haag;
• De reistijd van de Intercity tussen Zwolle en Roosendaal wordt korter, omdat de trein ook tussen Arnhem en Nijmegen als Intercity gaat rijden. NS wil daarnaast elk kwartier een Sprinter rijden tussen Arnhem, Nijmegen en Wijchen waardoor reizigers vaker een trein kunnen pakken en minder vaak hoeven over te stappen;
• In Utrecht opent station Vaartsche Rijn waar acht Sprinters per richting per uur zullen stoppen, namelijk vier keer vanuit de richting Veenendaal en vier keer uit de richting Geldermalsen;
• De reistijd tussen de Randstad en Friesland wordt verkort, onder meer door een kortere wachttijd op station Zwolle;
• Op diverse trajecten verhoogt NS de Sprinterfrequentie, zoals tussen Den Bosch en Oss, Breukelen en Amsterdam en tussen Wijchen en Nijmegen.

Nieuwe infrastructuur biedt kansen
De huidige dienstregeling loopt tegen zijn grenzen aan. Door oplevering van nieuwe infrastructuur kan de NS-dienstregeling vanaf 2017 gefaseerd verbeteren. Zo vernieuwt ProRail momenteel de sporen rond Utrecht Centraal. De sporen worden in rechte banen gelegd, die vrij van elkaar komen te liggen. De treinen krijgen dan per traject vaste vertrek- en aankomstperrons. Hierdoor kunnen treinen straks sneller binnenkomen en vertrekken.

Eerst beter, dan meer
Vanaf 2018 (start dienstregeling december 2017) wil NS tussen Eindhoven en Amsterdam elke 10 minuten een Intercity rijden. Met zes Intercity’s per uur wordt dit het eerste traject waar NS hoogfrequent rijdt. NS en ProRail werken in het programma ‘Beter en meer’ samen om het spoorvervoer in Nederland naar een hoger plan te brengen. Daarvoor moeten eerst de prestaties op deze corridor verbeterd worden, alvorens er meer treinen kunnen gaan rijden. De nieuwe infrastructuur rond Utrecht met meer capaciteit voor de bijsturing vraagt een andere werkwijze. Die nieuwe werkwijze wordt eerst in praktijk gebracht, alvorens er meer treinen gaan rijden. Zo faseren we de komende jaren de invoering van het hoogfrequente spoorvervoer op het druk bereden spoornetwerk.

Verder uitwerken van de dienstregeling
Of alle voornemens straks kunnen worden uitgevoerd is afhankelijk van de totale dienstregeling op het Nederlandse spoor en aansluitingen voor de reiziger op trajecten van andere vervoerders.NS zal de komende periode verder in gesprek gaan over de dienstregeling in 2017 met consumentenorganisaties in het Locov en regionale overheden. Onder regie van ProRail wordt de dienstregeling in de komende periode verder uitgewerkt, in samenhang met andere vervoerders. In augustus 2016 maakt ProRail dan de definitieve capaciteitstoedeling van het totale Nederlandse spoor voor het dienstregelingsjaar 2017 bekend en is definitief duidelijk of alle voornemens door konden gaan.