Utrecht,
08
februari
2023
|
13:59
Europe/Brussels

Dienstregeling 2024: verder aangepast op nieuw reisgedrag

NS wil de dienstregeling van 2024 verder verbeteren en aanpassen aan de wensen van de reizigers. Dat staat in de Adviesaanvraag Dienstregeling 2024 aan regionale overheden en de reizigersorganisaties, verenigd in het LOCOV. Na corona is het reisgedrag veranderd en zien we ook minder reizigers in de trein. Daarnaast is de arbeidsmarkt krap, waardoor we alle zeilen bij moeten zetten om voldoende collega's op de trein te kunnen zetten. We hebben de ambitie om de dienstregeling aantrekkelijker te maken en waar mogelijk uit te breiden. NS heeft met veel onzekerheden te maken. Daarom is de adviesaanvraag dit jaar vooral een procedurele stap om vervolgens bij ProRail ruimte op het spoor aan te vragen. Over de definitieve plannen besluit NS in de zomer.

We weten niet hoe reisgedrag zich gaat ontwikkelen en wanneer er meer reizigers komen. Daarnaast weten we niet precies hoe het werven en opleiden van collega’s volgend jaar zal gaan. Om met al die onzekerheden rekening te houden, vraagt flexibiliteit van NS.  In de zomer bekijken we wat daadwerkelijk mogelijk en nodig is om een betrouwbare en passende dienstregeling te rijden.

We zien dat NS met de dienstregeling van 2023 reizigers weer een stabiele en betrouwbare dienstregeling biedt. Door langere treinen te rijden, past het aantal geboden stoelen weer bij de huidige reizigersaantallen. Daarnaast voorkomt deze dienstregeling dat de werkdruk bij onze collega’s verder toeneemt. De eerste ervaringen zijn goed: reizigers hebben minder vaak een te drukke trein, kunnen meestal zitten en worden weinig geconfronteerd met uitval.

Enkele voorstellen voor de dienstregeling 2024 waar NS advies over vraagt:

Tienminutentreinen
De tienminutentreinen tussen Amsterdam en Eindhoven (Intercity's) rijden net als in 2023 op maandag tot en met donderdag overdag. In de avonduren en op vrijdag tot en met zondag de hele dag rijden de Intercity’s en Sprinters zoveel mogelijk elk kwartier.

Dit biedt de kans om de Sprinters tussen die treinen van vrijdag tot en met zondag te versnellen. Zo is de Sprinter tussen Tiel en Utrecht Centraal op deze dagen zeven minuten sneller met een betere aansluiting in Tiel. 

Nieuwe Sprinter
Tussen Leeuwarden – Zwolle – Lelystad wil NS een nieuwe Sprinter rijden. De huidige overstap van 25 minuten in Zwolle tussen Leeuwarden en Dronten / Kampen Zuid verdwijnt. De reistijd van Meppel naar Dronten wordt daardoor 22 minuten korter.

Sneller naar Berlijn
Reizigers kunnen in 2024 in minder dan zes uur naar Berlijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, NS en hun partners in Duitsland werken samen om de IC Berlijn te versnellen. Door aanpassingen aan de Nederlandse spoorinfrastructuur, een nieuwe dienstregeling en het inzetten van andere treinen is het mogelijk om de reistijd van de Intercity Berlijn met 30 minuten te versnellen.

Werving
NS neemt verschillende initiatieven om het tekort aan collega's en de gevolgen die dat voor de treindienst heeft, te beperken. Zo is de eerste gepensioneerde machinist weer terug op de trein. Daarboven op worden actief nieuwe collega’s geworven en blijft NS zoeken naar creatieve oplossingen om uitval van treinen en drukke treinen te voorkomen en waar mogelijk verbeteringen door te voeren. Zo wil NS vanaf april 2023 als tijdelijke noodmaatregel kantoormedewerkers en beveiligers inzetten.

Definitieve dienstregeling
Elk jaar vraagt NS reizigersorganisaties begin van het jaar om advies over de dienstregeling die in december ingaat. NS gebruikt deze adviezen om de plannen waar mogelijk te verbeteren. Daarna bekijkt spoorbeheerder ProRail of de wensen van NS passen op het spoor, waarbij zij ook rekening houdt met de wensen van andere reizigersvervoerders en goederenvervoerders. In de zomer besluit NS op basis van de meest actuele cijfers welke dienstregeling we echt in 2024 gaan rijden.