20
december
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Dienstverlening op stations

Toiletten

Klanten van NS kunnen op stations gebruikmaken van bemenste of
onbemenste toiletten. NS is voornemens om de serviceverlening van alle toiletten
op stations aan te besteden en daarmee voor onze reizigers een kwaliteitsslag
slag te maken. Dit geldt voor de bemenste en de onbemenste toiletten op
stations. Met deze kwaliteitsslag komen er eenduidige afspraken  voor het
verzorgen van toiletruimtes en de geboden voorzieningen. Lopende contracten
worden uitgediend en de afspraken daarin worden door NS nageleefd. In de
aanbesteding zal NS uiteraard opnemen dat de toekomstige exploitant zich moet
houden aan wet- en regelgeving ook voor wat betreft regelgeving die ziet op de
bescherming van werknemers ingeval de exploitatie door een nieuwe partij wordt
overgenomen en voortgezet.

Fietsenstallingen

De fiets wordt gezien als een ideaal vervoersmiddel om de afstand
tussen huis en het station af te leggen. Gemiddeld 42% van de treinreizigers
komt met de fiets naar het station. Veel van deze fietsen worden in de omgeving
van het station neergezet op plekken waar ze voetgangers hinderen of het
aangezicht van het stationsgebied domineren. NS exploiteert 99 fietsenstallingen
op treinstations, waarvan 77 bemenst (overige volledig geautomatiseerd). In de
bewaakte fietsenstallingen zijn nog ongeveer 45.000 plekken beschikbaar waar
fietsen gemakkelijk en droog neergezet kunnen worden.

Kwaliteitsslag

Om deze leegstaande stallingsplekken effectief en aantrekkelijk te
benutten gaat NS een kwaliteitsslag maken en de fietsenstallingen een uniforme
uitstraling geven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, NS en
de verschillende gemeenten bespreken samen hoe een verdere verbetering van de
stallingssituaties rondom onze stations wordt vormgegeven. Parallel hieraan
voert NS gesprekken met stallingshouders over deze toekomstige nieuwe vorm van
exploitatie en op termijn de beëindiging van bestaande contracten. Bij
toekomstige exploitatie vormen wordt uiteraard rekening gehouden met wet- en
regelgeving die ziet op de bescherming van werknemers ingeval de exploitatie
door een nieuwe partij wordt overgenomen en voortgezet.