10
oktober
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Een trein rijdt 1 op 50


  • Mobiliteit nog altijd groot aandeel in energiegebruik (20%)

  • Low Car Diet stimuleert nadenken over alternatieve vormen van vervoer

  • Treinreis steeds zuiniger

Naast voeding, verwarming en wonen, neemt vervoer nog altijd het
grootste aandeel van het energiegebruik van huishoudens in beslag (20%*). Om het
belang van duurzamer reizen te onderstrepen organiseert NS vandaag, op 10
oktober 'Dag van de Duurzaamheid’, samen met Urgenda en Arriva, Veolia, GvB,
Qbuzz, Greenwheels, Snapp Car, Regus en OV-fiets voor het tweede jaar het ‘Low
Car Diet’. Een actie waarbij meer dan 100 topbestuurders en directeuren het
goede voorbeeld geven door tien dagen lang hun auto te laten staan en te kiezen
voor andere manieren van vervoer. “Wij zijn verheugd dat we samen met Urgenda en
alle andere ketenpartners zoveel enthousiasme hebben weten los te maken”, Aldus
Michiel van Roozendaal, namens NS verantwoordelijk voor duurzaamheid en partner
van het Low Car Diet.

Reis eens anders

“Andere vormen van mobiliteit als trein, fiets, metro of deelauto’s
zorgen voor minder druk op het milieu door minder CO2, minder fijn stof en
minder geluidshinder. Zo rijdt de elektrische trein omgerekend 1 op 50 en is een
trein gemiddeld 75% schoner dan de gemiddelde auto. Daarnaast kan je in de trein
ook nog eens werken en tegelijk je boodschappen doen op de stations. Om aan al
dit soort voordelen van het OV en concepten als deelauto’s en OV-fiets meer
bekendheid te geven organiseren wij samen met de andere partners het uit Amerika
overgenomen concept van het Low Car Diet”, Aldus Van Roozendaal.

Trein grootste stroombespaarder

Reizen met de trein wordt door zuinig rijden van machinisten, nieuwe
treinen,
hergebruik
van energie
en bijvoorbeeld het zuiniger opstellen van treinen steeds
schoner en straks mogelijk zelfs
klimaatneutraal.
NS en ProRail gaan volgens gegevens van de Rijksoverheid zelfs het efficiëntst
om met stroom en besparen door maatregelen als zuinig rijden zelfs het meeste
van alle bedrijfssectoren. Het kabinet streeft naar 2% energiebesparing per
jaar.

Om dit te stimuleren sluit het rijk Meerjaren Afspraken (MJA) met allerlei
branches. Voor de railsector wisten NS & ProRail in 2012 de grootste
reductie (3,3%) te behalen. Over het eerste half jaar van 2013 werden de
NS-treinen ook al weer meer dan 2% efficiënter. NS en ProRail willen onder regie
van Rail Forum de MJA graag uitbreiden met andere spoorbedrijven om de trein zo
nog duurzamer te maken.