09
oktober
2002
|
00:00
Europe/Brussels

Eerste bezuinigingen bekend

Zoals aangekondigd op 17 mei jl. is NS bezig haar financiële situatie te verbeteren om te kunnen blijven investeren in verbetering van de dienstverlening. NS is begonnen met een omvangrijk kostenreductie- en efficiencyprogramma onder de naam AIDA (Aanpak van Indirecte Diensten en Activiteiten). Verdeeld over 3 fasen worden alle indirecte diensten en activiteiten doorgelicht. De eerste fase is nu geïnventariseerd en er is een besparing van ca. ¿40 miljoen geïdentificeerd. Deze wordt gerealiseerd door efficiency van de organisatie en kostenreductie bij de inkoop van producten. Naar verwachting betekent dit een verlies van ongeveer 350 voltijds arbeidsplaatsen. Een belangrijk deel hiervan wordt gerealiseerd door het reduceren van inhuur en het niet opvullen van vacatures.