Utrecht,
02
februari
2018
|
07:08
Europe/Brussels

Eerste doorkijkje dienstregeling 2019 (voor 98% verandert niets)

Samenvatting

Het jaar is nog maar net gestart, maar achter de schermen werken we al aan de dienstregeling 2019. Voor 98% van de reizigers verandert de treinreis niet of nauwelijks, zo blijkt uit de plannen. Goed nieuws is er vooral voor de reizigers op het traject tussen Utrecht, Gouda, Zoetermeer en Den Haag. Daar verbetert de treinreis verder. Ook wil NS een vijfde Intercity per uur rijden over de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam, waardoor tussen deze steden het aantal zitplaatsen met bijna 20% stijgt. Ook kijken we naar de wens voor een derde dagelijkse trein naar Londen. NS heeft de voorstellen opgenomen in de adviesaanvraag aan de reizigersorganisaties, verenigd in LOCOV en aan regionale overheden.

Vijfde Intercity over de Hogesnelheidslijn

Met de snellere Intercity Brussel over de hogesnelheidslijn, komt er – naast de vier Intercity direct-treinen - een extra, vijfde snelle intercity bij tussen Amsterdam en Rotterdam (exclusief Eurostar en Thalys). Op 9 april start naar verwachting de snelle Intercity Brussel over de hogesnelheidslijn via Breda. Deze rijdt echter eerst nog in plaats van de Intercity direct, waarna deze doorrijdt naar Brussel. Straks komt deze trein dus bovenóp de Intercity direct. Veel binnenlandse reizigers maken naar verwachting gebruik van deze trein. Daarmee kan NS bijna 20% meer zitplaatsen bieden op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam.

Utrecht – Gouda – Zoetermeer - Den Haag

Door de opening van station Lansingerland-Zoetermeer en de uitbreiding van de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal van twee naar vier sporen, kunnen we de dienstregeling voor reizigers tussen Utrecht, Gouda, Zoetermeer en Den Haag verder verbeteren.

  • Op het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer stopt straks vier keer per uur de Sprinter tussen Den Haag en Gouda. Deze krijgt een goede aansluiting op RandstadRail en op de verschillende buslijnen;

  • De reistijd met de Sprinter tussen Gouda en Utrecht Centraal wordt met 8 tot 9 minuten verkort. Ook bieden we voor deze Sprinter op station Gouda betere overstapmogelijkheden.

  • De Intercity’s tussen Gouda en Utrecht Centraal gaan we beter over het uur spreiden. We rijden op werkdagen tussen Gouda en Utrecht Centraal acht Intercity’s per uur. Nu rijden er nog 2 Intercity’s achter elkaar, waarna je weer een kwartier moet wachten. Straks duurt het nooit langer dan 10 minuten voordat de volgende Intercity vertrekt.

Gesprekken over derde trein Amsterdam-Londen

NS is in gesprek met Eurostar om in 2019 het aantal dagelijkse ritten naar Londen uit te breiden van twee naar drie per richting. Nu nog is voorzien om nog dit jaar te starten met twee treinen naar Londen. Deze derde, extra trein zou dan specifiek gericht zijn op een snelle reis naar Londen. Reizigers in deze trein richting Londen kunnen dan niet uitstappen op Rotterdam Centraal en Brussel Zuid, maar hier wel instappen. Daardoor kunnen de beveiligingsmaatregelen in Brussel sneller worden uitgevoerd en duurt de stop in Brussel korter. De reistijd op de ‘heenweg’ duurt dan ongeveer 3,5 uur in plaats van 4 uur.

De weg naar de definitieve dienstregeling

Elk jaar past NS in december de dienstregeling aan – gelijktijdig met stad- en streekvervoerders en de spoorvervoerders in het buitenland. We doen dit om verdere verbeteringen door te voeren, beter op tijd te kunnen rijden, nieuwe infrastructuur optimaal te benutten en toekomstige reizigersgroei mogelijk te maken.

De reizigersorganisaties hebben veel kennis over de wensen van diverse soorten reizigers. Zij adviseren NS over het verbeteren van de treindienst. Na dit advies, bekijkt ProRail of de wensen van NS passen op het spoor, waarbij zij ook rekening houdt met de wensen van andere reizigersvervoerders en goederenvervoerders. Het doorvoeren van de plannen en verbeteringen van NS is daarom onder voorbehoud van de definitieve capaciteitsverdeling door ProRail, die na de zomer plaatsvindt.