Utrecht,
05
februari
2016
|
15:50
Europe/Brussels

Eerste maatregelen te drukke treinen zichtbaar, effect eerst nog beperkt

De eerste sprinter waarvan de 1e klascoupe is omgebouwd naar 2e klas rijdt op het spoor. In totaal krijgen 64 sprinter deze ombouw, wat 1000 extra 2e klasstoelen oplevert. Zo krijgen reizigers meer kans op een zitplaats. Daarnaast maakt de Intercity van Nijmegen naar Den Bosch vanaf maandag een extra spitsstop in Rosmalen, om de sprinter op dit drukke traject te ontlasten. Het zijn geen wondermiddelen, maar wel de eerste zichtbare maatregelen van NS om de grootste hinder van te drukke treinen voor de reiziger te beperken. Achter de schermen werken onze mensen hard aan de overige aangekondigde maatregelen

Van rode stoelen naar blauwe stoelen

Om reizigers meer kans op een zitplaats te geven, wordt een deel van de 1e klas van 62 sprinters omgebouwd naar 2e klas. Het gaat om de sprinter van het type SLT-6. Hier was de verhouding van de 1e en de 2e klas niet goed. Waar de meeste sprinters voorin en achterin een 1e klas coupe hebben, hadden deze ook in het midden een 1e klas. Op dit moment bouwen onze monteurs deze coupé om naar een 2e klas. Dit voorjaar is de klus geklaard en hebben ze bijna 1000 extra 2e klas stoelen gecreëerd.

Spitsstop intercity in Rosmalen

Vanaf maandag 8 februari maakt de machinist van de intercity van Nijmegen naar Den Bosch in de spits een extra stop in Rosmalen. Dit is om 7.40 uur8.10 uur en 8.40 uur. De sprinters naar Den Bosch zijn vaak te vol. Door reizigers uit Rosmalen ook de mogelijkheid te geven met de intercity te reizen, willen we de hinder beperken. Extra NS-service-medewerkers op het perron attenderen reizigers hierop. Is het in de intercity dan niet druk? Jawel, maar op deze drukke trajecten geldt voorlopig helaas: liever staan in de trein, dan blijven staan op het perron.

Wat gebeurt er achter de schermen? Hoe zit het met de overige maatregelen?

Naast de spitsstop en de ombouw van 1e naar 2e klas, heeft NS in december aangekondigd al het beschikbare materieel in te zetten om de drukte in 2016 en begin 2017 tegen te gaan. Naast de nieuwe sprinters die NS bestelde, heeft NS een spoedbestelling geplaatst, om extra treinen in te kunnen zetten. Die kunnen eind 2016 gaan rijden.

Voordat het zover is, wordt niet-noodzakelijk onderhoud gefaseerd uitgevoerd. Daarbij zijn de treinen van het type Mat’64 –die van het spoor zouden worden gehaald - toegevoegd aan de reserve. Oude dubbeldekkers worden inmiddels opgeknapt om dienst te doen. Om de enorme piekbelasting in de spits tegen te gaan, werkt NS samen met grote bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om de capaciteit op het spoor beter te benutten. NS laat kantoorpersoneel inmiddels zoveel mogelijk buiten de ochtendspits reizen om reizigers meer plaats te bieden. Voor enkele trajecten waar knelpunten optreden, is een plan gemaakt om tijdelijk comfortabele bussen in te zetten. Zover is het nog niet. We hebben hiervoor de medewerking van regionale overheden nodig, waarmee we inmiddels in gesprek zijn om dit voor elkaar te krijgen.

Waarom is het in de spits soms te druk in de trein?

Hoe zat het ook alweer met de te drukke treinen? Allereerst: staan in de spits op de drukste trajecten hoort er in Nederland soms bij, net zoals files in Nederland. Daar zijn we helder over. April en juni 2016 zijn de maanden, waarin de hinder het grootst is. Waardoor ontstaat die hinder?

Een aantal zaken zorgt ervoor dat het in de spits op een aantal trajecten té druk is. Zo is de economisch groei hoger dan verwacht: het wordt drukker op de weg en maken er meer mensen gebruik van de trein. Daarnaast: Door het wegvallen van de Fyra zijn op de hogesnelheidslijn reservetreinen ingezet. Deze rijtuigen zijn hierdoor niet meer beschikbaar voor de overige trajecten. Ook bleef de OV-studentenkaart behouden. Waar uit was gegaan van een verregaande versobering, wordt deze zelfs uitgebreid. Tot slot hebben storingen en een verkeerde uitvoering van de treindienst invloed op de treinen en staan er in 2016 meer werkzaamheden gepland dan in 2015. Hoewel deze ervoor zorgen dat in de toekomst meer treinen kunnen rijden, zorgt dat nu nog voor hinder.