07
januari
2015
|
00:00
Europe/Brussels

Eerste terugblik 2014: algemeen klantoordeel licht verbeterd en spoor veiliger

Nu 2014 voorbij is kunnen we terugblikken op de eerste, voorlopige resultaten
over het afgelopen jaar en vooral hoe onze reizigers dat hebben ervaren. Iets
meer dan 75% van de reizigers geeft reizen met NS in 2014 het rapportcijfer 7 of
hoger. Daarmee is het klantoordeel licht gestegen ten opzichte van 2013 
(74,8%). Vooral de tevredenheid over de informatievoorziening, het op tijd
rijden (de punctualiteit) en de klantgerichtheid verbeterde (zie tabel). De
tevredenheid over de reinheid en de kans op een zitplaats bleef achter. Dit
blijkt uit de voorlopige resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat NS
jaarlijks uitvoert en die NS conform de concessie volgende week bespreekt met de
consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het Locov en vervolgens vaststelt.

Spoorveiligheid verbeterd

De veiligheid op het spoor verbeterde door een forse daling van het
aantal roodseinpassages (zogeheten stoptonend sein-passages, STS) met ruim 44%.
In 2013 reden 89 NS-treinen door een rood sein, het vorige jaar daalde dat naar
49 passages. De verdere uitrol van het verbeterde automatische
beveiligingssysteem ATB-VV en periodieke instructies van machinisten zijn hier
mede verklaringen voor. Later dit jaar zal de Inspectie Leefomgeving &
Transport (ILT) de STS-cijfers van alle spoorvervoerders definitief vaststellen.
De gezamenlijke aanpak van de spoorsector lijkt steeds meer resultaat op te
leveren en hierdoor wordt het spoor nog veiliger. Nu al is reizen per trein het
veiligst van alle vervoermiddelen binnen Nederland. Veiliger dan de auto,
fietsen of lopen.

Sociale veiligheid

Het aantal reizigers dat NS een 7 of hoger geeft in het oordeel over de sociale
veiligheid op stations en in treinen is in 2014 uitgekomen op 80,2% versus 79,5%
vorig jaar. Hiermee is de veiligheidsbeleving bij de reiziger voor het vijfde
jaar op rij gestegen.

NS registreerde het afgelopen jaar dat 6,6% van onze medewerkers te maken had
met fysieke agressie (incl. spugen en bedreigen) tijdens het werk, een gelijk
percentage als in 2013 (777 in 2013 en 774 in 2014). Geweld en intimidatie
richting ons personeel is onacceptabel. Ieder incident is er één te veel en NS
werkt er dan ook samen met politie en justitie hard aan om deze agressie terug
te dringen. Zo neemt NS zo snel als mogelijk meer toegangspoortjes in gebruik,
aangezien agressie vaak begint met zwartrijden.

Het NS-jaarverslag 2014, met daarin een uitgebreide terugblik op het vorige
jaar en alle definitieve cijfers, wordt op 12 februari gepubliceerd.
Klanttevredenheid (% dat NS met 7 of meer waardeert op het
hoofdrailnet)
 Reizigersoordeel: dag/spits2012 2013 2014 
Algemeen oordeel reizen per trein totaal dagdeel74,2% 74,8% 75,4% 
Informatie bij ontregelingen totaal dagdeel56,2%60,0%60,8%
Op tijd rijdentotaal dagdeel48,9%46,8%49,9%
Reinheid interieur treintotaal dagdeel56,4%59,0%56,9%
Sociale veiligheid totaal dagdeel78,3%79,5%80,2%
Zitplaatscapaciteit in de treintotaal dagdeel76,0%75,5%74,6%

Zitplaatscapaciteit in de trein


spits 69,6%68,6%67,8%
Klantgerichtheid NS-personeel  totaal dagdeel 58,7%59,6%60,0%