11
december
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Elk half uur een trein wordt de minimumstandaard

  • Ook laatste vier NS-lijnen krijgen overdag minimaal elk half uur een trein
  • Treinen rijden in het weekend later door
  • Meer treinen van en naar het oosten
  • Nachtelijke bereikbaarheid Schiphol verbetert

Op zondag 14 december 2014 gaat de nieuwe NS-dienstregeling voor 2015in. Dit nieuwe ‘spoorboekje’ heeft voor de reiziger een aantal verbeteringen inpetto. Zo gaat NS meer treinen rijden, wat blijkt uit de nieuweminimumstandaard. Hierdoor krijgt doordeweeks elk station (in elke richting)overdag minstens één keer per half uur een trein. Verder rijden de treinen inhet weekend later door en gaan de nachttreinen naar Schiphol weer elke nachtrijden.

Door het invoeren van de minimumstandaard gaan op vier NS-trajecten meerSprinters rijden: Arnhem-Ede/Wageningen, Breda–Dordrecht, Roosendaal–Dordrechten Heerlen-Sittard. Alléén nog op deze vier trajecten kan het momenteel nogvoorkomen dat een reiziger in de daluren maar één keer per uur de trein kanpakken. ,,Wij vinden dat onze reizigers er op moeten kunnen rekenen dat zijoverdag binnen een half uur een trein hebben, schetst Timo Huges,president-directeur NS. ,,Daarmee weten reizigers beter waar ze aan toe zijn engeef je ze als het ware steeds meer het stuur van hun eigen treinreis in handen.Vandaar deze minimumstandaard. Overigens rijden wij op de meeste trajecten alveel meer treinen per uur.’’

Latere treinen in het weekend
Een andere verandering in dienstregeling 2015 is dat treinen in het weekendlater doorrijden. Voortaan rijdt NS op vrijdag en zaterdag treinen tot omstreeks01.00 uur ‘s nachts vanuit een aantal drukke knooppunten in de Randstad naaromliggende steden, zoals Zwolle, Deventer en Arnhem. Reizigers kunnen hierdoorlater naar die bestemmingen reizen, soms wel een uur (van Utrecht naar Zwolle ofDeventer) of twee uur (van Nijmegen/Arnhem naar Utrecht) later. NS verwachthierdoor extra reizigers, zoals uitgaanspubliek, te bedienen.

Meer treinen van en naar het oosten
Verder gaan er tussen Amersfoort, Apeldoorn en Deventer meer Intercity’s rijdenomdat NS daar meer reizigers verwacht. De extra treinen (drie in plaats van tweekeer per uur) rijden overdag tussen de ochtend- en avondspits. De frequentie inde spits blijft met vier keer per uur gelijk. Naast vaker een trein levert ditook reistijdwinsten op (10 tot 30 minuten), omdat aansluitingen verbeteren.

Nachtelijke bereikbaarheid Schiphol verbetert
Vanaf dienstregeling 2015 rijden er weer iedere nacht treinen van en naarSchiphol. In de huidige dienstregeling (2014) rijden als gevolg vanwerkzaamheden van ProRail enkele nachten per week geen treinen, maar bussentussen Schiphol en Amsterdam. In het nieuwe spoorboekje kan de reiziger weerelke nacht per trein naar de luchthaven.

Nieuw station: Nijmegen Goffert
Tussen Nijmegen en Wijchen wordt met ingang van de nieuwedienstregeling het nieuwe station Nijmegen Goffert geopend. Op dat traject gaanin de spits meer Sprinters rijden (vier keer per uur in plaats van twee keer peruur). Hiermee speelt NS in op de groeiende vervoersbehoefte.

Internationale verbeteringen
De Intercity Brussel, die nu nog 12 keer per dag van en naar Den Haag HS rijdt,rijdt vanaf zondag weer door naar Amsterdam. Deze Intercity doet dus weer beidehoofdsteden aan en gaat als vanouds 16 keer per dag rijden vanaf AmsterdamCentraal via Schiphol, Den Haag HS, Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal. InBelgië rijdt deze trein onder meer via Antwerpen en luchthaven Brussel naar zijneindbestemming Brussel Zuid.

NS en Deutsche Bahn (DB) verzorgen voortaan een extra vroege Intercity vanuitAmsterdam Centraal (vertrek 05.00 uur) naar Berlijn op maandag tot en metzaterdag. Dit komt tegemoet aan de vraag van veel reizigers. Zij kunnen namelijktwee uur eerder dan nu, nog in de ochtend, in Berlijn aankomen. Een prettigebijkomstigheid is dat deze trein in Nederland (tot Hengelo) als een binnenlandseIntercity rijdt, waardoor ook binnenlandse reizigers een vroege (extra)verbinding tussen west en oost krijgen.

Werkzaamheden aan het spoor
ProRail vernieuwt ook in 2015 het spoor en stations. Spoorknooppuntenworden slimmer ingericht en stations gemoderniseerd om beter en meertreinverkeer mogelijk te maken. De werkzaamheden van ProRail kunnen hinderveroorzaken voor reizigers. De grootste werkzaamheden zijn rondom Utrecht,Schiphol, Delft en Eindhoven.

Online op NS.nl
De nieuwe dienstregeling is te raadplegen via de reisplanner opwww.ns.nl.

Webcare-team langer bereikbaar
NS grijpt dit nieuwe spoorboekje aan om vanaf zondag de openingstijden van hetNS-webcare-team te verruimen. Dit team is voortaan dagelijks online tot 23.00uur, in plaats van 20.00 uur, en te bereiken viaTwitter (@ns_online) ofFacebook(facebook.com/nederlandsespoorwegen).