06
september
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Energieakkoord belangrijke stap

NS verwelkomt het vandaag getekende SER-akkoord over energie.

"Wij hebben in de afgelopen maanden intensief meegewerkt aan de
totstandkoming van het onderdeel 'mobiliteit & transport'. Wij zijn trots op
het vandaag gepresenteerde eindresultaat waarin een aantal belangrijke stappen
voorwaarts is gezet voor de stimulering van duurzame mobiliteit. Zo hebben
bijvoorbeeld alle partijen de ambitie omarmd om in 2050 de broeikasgasemissies
van de transportsector met minimaal 60 procent te hebben gereduceerd ten
opzichte van 1990", aldus Michiel van Roozendaal die binnen NS verantwoordelijk
is voor duurzaamheid. 

De rol van NS in het akkoord

NS heeft in het akkoord een actieve rol waar het gaat om het helpen van andere
bedrijven bij het verduurzamen van de mobiliteit bijvoorbeeld via de bekende
NS-mobiliteitsscan. Ook werkt NS via OV-fiets mee aan afspraken met ANWB en de
Fietsersbond om bijvoorbeeld het gebruik van de fiets en andere schone
tweewielers te verhogen.

Iets vaker de trein nemen in combinatie met bijvoorbeeld OV-fiets of
deelauto's kan een belangrijke bijdrage leveren aan een schoner en duurzamer
Nederland (trein is gemiddeld 75% schoner dan de auto). De trein wordt ook
steeds zuiniger en mogelijk zelfs klimaatneutraal.