06
januari
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Enkele wijzigingen in dienstregeling doorgevoerd

Zondag 9 december 2012 ging de grootste wijziging van de dienstregeling in
vijf jaar in. Met de nieuwe Hanzelijn zijn nieuwe verbindingen ontstaan en zijn
nieuwe stations in gebruik genomen. Ook zijn op meerdere trajecten meer treinen
gaan rijden. Door de diverse uitbreidingen gaan naar schatting per dag straks
zo’n 26.000 extra reizigers met NS reizen.

NS werkt de komende tijd aan verdere verbetering van de nieuwe dienstregeling
en blijft de reizigersaantallen actief monitoren. Bij de overgang van een
dienstregeling op papier naar de praktijk kan het namelijk voorkomen dat zaken
in de praktijk anders blijken dan vooraf ingeschat, zeker als er zo’n groot
nieuw stuk spoor in gebruik wordt genomen. NS bewaakt dit nauwgezet en neemt
waar nodig en mogelijk direct maatregelen voor de reiziger. Zo zijn kort na de
start van de nieuwe dienstregeling (mede op basis van input van reizigers)
enkele treinen langer gemaakt, omdat de inschattingen over de aantallen (nieuwe)
reizigers anders waren dan in werkelijkheid het geval was.

Met ingang van maandag 7 januari 2013 worden opnieuw enkele wijzigingen
doorgevoerd om de dienstregeling verder te verfijnen voor de klant. Zo worden de
vertrektijden van (sommige) treinen uit Eindhoven en Vlissingen iets vervroegd
(1 tot 3 minuten eerder). Hierdoor wordt mogelijke vertraging verderop in het
land verminderd en komen sommige aansluitingen minder snel in de knel. Ook
worden op diverse stations vertreksporen gewijzigd. Dit is onder meer het geval
op de stations Apeldoorn, Weesp, Hilversum, Amsterdam en Breda. Daarnaast worden
enkele spitstreinen per 7 januari langer gemaakt (bijvoorbeeld rond Almere en op
de trajecten Zwolle - Groningen, Utrecht - Den Bosch; Enschede - Apeldoorn;
Enschede - Deventer - Zwolle).

Op maandag 7 januari is op belangrijke knooppunten waar treinen iets eerder
vertrekken of sporen wijzigen extra servicepersoneel aanwezig om klanten te
begeleiden bij de overstap of om reisinformatie te verstrekken. Wijzigingen
worden (sinds 4 januari) via de omroep in de trein, via de omroep op stations en
via bijvoorbeeld de reisplanners gecommuniceerd. Het extra servicepersoneel op
de stations kan reizigers, indien nodig, ook assisteren bij bijvoorbeeld
spreiding over de treinen, omdat er vooraan of juist achteraan vaak nog veel
plek is waar het elders in de trein druk is. Omdat het weer de eerste werkdag is
van veel reizigers na de kerstvakantie kan het maandag 7 januari in de spits
druk zijn. De ervaring leert dat reizigers soms ook nog weer even moeten wennen
aan het nieuwe spoorboekje.

NS onderzoekt nog andere verbetermogelijkheden en blijft de nieuwe
dienstregeling ook de komende weken nog nauwgezet monitoren vanwege mogelijke
onvoorziene onvolkomenheden. Reizigers kunnen suggesties of meldingen doorgeven
via bijvoorbeeld Twitter
(@NS_online), de klantenservice van NS (zie:
www.ns.nl) of bij NS-personeel ter plaatse.