12
maart
2003
|
00:00
Europe/Brussels

Financiële resultaten NS fors lager

De financiële resultaten van NS zijn in 2002 fors lager. Met name in de sector reizigersvervoer werd een fors groter verlies geleden dan voorgaand jaar. De dienstverlening van NS toont een voorzichtig stijgende lijn. De verbeterings-inspanningen en de uitgaven voor sociale veiligheid brengen echter hoge kosten met zich mee. Ze drukken voor het tweede achtereenvolgende jaar het bedrijfsresultaat sterk. Het reizigersvervoer heeft in 2002 een ernstig verlies geleden van ¿ 69 miljoen. Maatregelen om de financiële situatie te verbeteren zijn reeds in gang gezet.