08
augustus
2012
|
00:00
Europe/Brussels

Geringe aanpassing NS tarieven in 2013

NS is voornemens om per 1 januari 2013 de tarieven van enkele reizen,
dagretours en abonnementen aan te passen. Dit in lijn met de stijging van de
consumentenprijsindex en gebruiksvergoeding voor de infrastructuur. NS streeft
naar een gematigd tariefbeleid door

scherp te letten op kosten en efficiency. Ook komend jaar zet NS dit beleid
voort.

De tarieven voor de enkele reizen, dagretours 2e klas vol tarief en de
trajectabonnementen zullen met gemiddeld met 2,4% stijgen. Door afrondingen op
€0,10 kan het voorkomen dat bepaalde kaartjes minder of iets meer in prijs
zullen verschillen.

De raming van het Centraal Planbureau van medio juni jl. geeft een verwachte
inflatie aan van 2%. De concessievoorwaarden schrijven voor dat de
consumentenprijsindex in de Macro Economische Verkenning (MEV), die bekend wordt
met Prinsjesdag, maatgevend is. Op basis van de huidige inzichten zal naar
verwachting de gebruiksvergoeding voor de infrastructuur in 2013 met 0,4%
stijgen. NS volgt deze indicaties met een voorbehoud op wijzigingen.

De tarieven van de abonnementen, te weten Dal Voordeel, Altijd Voordeel,
Weekend Vrij, Kids Vrij en het Voordeelurenabonnement blijven per 1 januari 2013
ongewijzigd. De abonnementen Dal Vrij, Altijd Vrij en andere netkaarten zullen
wel in prijs toenemen. De in augustus 2011 geïntroduceerde abonnementen zijn in
januari 2012 niet in prijs verhoogd.