Utrecht,
06
juni
2023
|
15:42
Europe/Brussels

Grote veiligheidsoefening in stationsgebied Utrecht

Samenvatting

Op donderdag 8 juni 2023 vindt er een grote oefening plaats op en in de directe omgeving van station Utrecht Centraal. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) oefent samen met NS, ProRail, politie, Veiligheidsregio Utrecht, Openbaar Ministerie en gemeente Utrecht aan de hand van verschillende scenario’s hun inzet bij een grootschalig incident, de opvang van slachtoffers en de communicatie hierover met reizigers, passanten en inwoners van de gemeente.

Een groot deel van de oefening vindt plaats bij de betrokken organisaties zelf. Sommige onderdelen van de oefening vinden plaats op locaties in en rond het station en zijn dan beperkt zichtbaar voor het publiek. Hierover worden reizigers, passanten en omwonenden vooraf en tijdens de oefening geïnformeerd. De oefening start om 12.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. 

Beperkte bereikbaarheid perron 1-4 en middentunnel
Tijdens de hele oefening is de stationshal volledig toegankelijk.  De middentunnel vanuit de fietsenstalling naar de perrons toe wordt gedeeltelijk afgesloten, de Van Sijpesteijn tunnel is gewoon open. Voor reizigers die van perron moeten wisselen voor een overstap, zijn alleen de perrons 1 tot en met 4 niet bereikbaar via de middentunnel, de overige perrons wel. De perrons 1 tot en met 4 zijn wel te bereiken via de stationshal, echter de lift en roltrap zijn die middag niet te gebruiken. Voor reizigers die slecht ter been zijn, van een rolstoel gebruik maken of een kinderwagen bij zich hebben, is er NS-personeel aanwezig om hen te begeleiden naar de lift. Vanuit de grote fietsenstalling onder het bollendak kan men niet via de middentunnel naar de perrons en omgekeerd. De andere in- en uitgangen van de fietsenstalling kunnen wel gebruikt worden. 

Oefenen is van essentieel belang
Tijdens de oefening trainen de verschillende deelnemers de operationele samenwerking in crisissituaties. De oefening in het stationsgebied is onderdeel van de multidisciplinaire oefening ‘Explosive Lion’ die onder leiding van de Explosieven Opruimingsdienst van 6 t/m 8 juni 2023 door heel Nederland plaatsvindt. Tijdens deze reeks van oefeningen vindt er een grootschalige inzet van de EOD plaats. Er is geen sprake van verhoogde dreiging, de hulpdiensten en andere betrokken partijen oefenen hun samenwerking. Overlast voor reizigers, passanten, omwonenden en bedrijven wordt zoveel mogelijk beperkt.

Om goed voorbereid te zijn op verschillende soorten incidenten wordt regelmatig geoefend door hulpdiensten en andere betrokken organisaties in Nederland. We oefenen in verschillende scenario’s van crises en rampen onze processen, de onderlinge communicatie en wie waar verantwoordelijk voor is. Oefenen is van essentieel belang, zodat we als het nodig is gezamenlijk snel en daadkrachtig kunnen optreden.