29
augustus
2002
|
00:00
Europe/Brussels

Halfjaarbericht 2002: Verbetering dienstverlening blijft voorop staan

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan verbetering van de dienstverlening, waarvan de eerste resultaten merkbaar zijn. Hierbij stegen de kosten echter flink, terwijl de opbrengsten stagneerden. De halfjaarcijfers laten nu voor de tweede achtereenvolgende keer een fors lager bedrijfsresultaat zien. Hoewel positief is het nettoresultaat nog sterker gedaald. Het resultaat van het reizigersbedrijf is negatief. De ingezette verbeteringen in de dienstverlening gaan onverminderd door. Om hierin te kunnen blijven investeren is NS genoodzaakt haar financiële situatie te verbeteren. Daarom is NS begonnen met een omvangrijk kostenreductie- en efficiencyprogramma bij de indirecte diensten en activiteiten die geen direct verband houden met de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast is het onontkoombaar om met ingang van 2003 de tarieven te verhogen.