03
september
2003
|
00:00
Europe/Brussels

Halfjaarbericht 2003

In het bedrijfsresultaat tekent zich een stabilisering af, na forse dalingen in de afgelopen twee jaar. Dit is het gevolg van een strakkere financiële discipline en een groter kostenbewustzijn, mede door de start van het omvangrijke kostenbesparings-programma AIDA. Het segment reizigersvervoer blijft echter in de rode cijfers. Het nettoresultaat is gestegen, voornamelijk vanwege een buitengewone bate. De in 2002 ingezette verbetering van de dienstverlening zet zich in deze periode door. Ook de komende tijd blijft alles hierop gericht.