04
augustus
2010
|
00:00
Europe/Brussels

Halfjaarbericht 2010 NV Nederlandse Spoorwegen

Redelijk eerste halfjaar voor NS

  • Klanttevredenheid herstelt na terugval in wintermaanden
  • Punctualiteit stijgt naar 95%
  • Binnenlandse reizigersomvang iets gedaald
  • Resultaat uit bedrijfsactiviteiten hoger dan vorig jaar

NS heeft een redelijk half jaar achter de rug. In de eerste maanden van dit jaar ondervonden NS en de treinreizigers grote gevolgen van het winterweer. Ook de staking onder de schoonmakers heeft een negatieve invloed gehad op de klantoordelen. Inmiddels geven de reizigers aan weer meer vertrouwen te hebben en laat het algemeen klantoordeel in het tweede kwartaal een stijging zien. De reizigersomvang is licht gedaald. In vergelijking met de eerste helft 2009 daalde het aantal reizigerskilometers met 1,1%. De wintermaanden zijn voor een belangrijk deel debet aan de lichte terugval. De punctualiteit is gestegen naar 95%. Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten is hoger dan vorig jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door een aantal incidentele posten, die het resultaat vorig jaar negatief hebben beïnvloed. Het resultaat van de hogesnelheidslijn blijft fors verliesgevend.

Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten van NS is toegenomen en bedraagt euro 146 miljoen (eerste halfjaar 2009: euro 127 miljoen). De winst over de verslagperiode bedraagt euro 99 miljoen (eerste halfjaar 2009: euro 100 miljoen).

NS constateert dat de economische crisis nog steeds invloed heeft op het reizigersbedrijf en de knooppuntontwikkeling- en exploitatie. Terwijl het aantal reizigerskilometers in het eerste kwartaal daalde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, is er in het tweede kwartaal een lichte verbetering waarneembaar ten opzichte van 2009. Het is te vroeg om uitspraken te doen of en over de mate waarin dit zich voortzet.