Utrecht,
19
augustus
2016
|
06:00
Europe/Brussels

Halfjaarcijfers NS: hogere klanttevredenheid en punctualiteit

Het eerste halfjaar van 2016 was operationeel beter dan vorig jaar, zonder grote verstoringen. Het eerste halfjaar van 2016 kwam 92,3% van de treinreizigers op tijd aan. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015 (+0,7% ). NS realiseerde over het eerste halfjaar 2016 een omzet van € 2.573 miljoen, bijna 9% meer dan in 2015 (€ 2.369 miljoen). De nettowinst over het eerste halfjaar is 23% hoger dan in de vergelijkbare periode in 2015, (€ 69 miljoen ten opzichte van € 56 miljoen). Op 1 maart werd de nieuwe strategie gepresenteerd en de uitvoering hiervan is volop in gang.

Klanttevredenheid en punctualiteit
De klanttevredenheid was met 76,2 hoger dan over eerste halfjaar van 2015 (75,0%). Dit kwam door toename in waardering van de vervoerscapaciteit, gastvrijheid van het stationspersoneel en de aanspreekbaarheid van zowel trein- als stationspersoneel. De klanttevredenheid over de HSL-Zuid was 75,1%.In tegenstelling tot vorig jaar waren er in het eerste halfjaar nauwelijks grote verstoringen met landelijke impact. Het internationale treinverkeer had last van stakingen in België en Duitsland en de impact van de aanslagen in Brussel. Het punctualiteitscijfer van 92,3% betekent dat dit percentage van de reizigers het eerste halfjaar op tijd aankwam op hun bestemming met een vertraging tot maximaal vijf minuten: waarbij ze hun aansluitingen haalden en hun trein reed. Over dezelfde periode in 2015 was deze punctualiteit 91,6%.

Financiën
NS realiseerde over het eerste halfjaar 2016 een omzet van € 2.573 miljoen, bijna 9% meer dan in 2015 € 2.369 miljoen. De nettowinst over het eerste halfjaar kwam uit op € 69 miljoen ten opzichte van € 56 miljoen in de vergelijkbare periode in 2015. Deze stijging werd met name veroorzaakt door hogere vervoersopbrengsten en opbrengsten uit verkoop van onroerend goed. De investeringen in het eerste halfjaar van 2016 van € 333 miljoen zijn met name in nieuw materieel. Ook de komende jaren blijft NS fors investeren in nieuw materieel.

Nieuwe treinen, vernieuwing stations
Dit voorjaar kwamen de eerste nieuwe Sprinters (Flirt) naar Nederland voor tests en de toelating op het spoor. Vanaf december 2016 gaan die in de dienstregeling instromen. Sinds eind april maakt ook Eurostar zijn eerste testritten in Nederland. Dit in voorbereiding op de directe verbinding Amsterdam-Londen.

NS heeft met Alstom een contract getekend voor 79 snelle Intercity’s die vanaf 2021 worden ingezet op zowel de hogesnelheidslijn (HSL) als het hoofdrailnet (HRN). In totaal investeert NS de komende jaren meer dan € 2,5 miljard in modernisering en uitbreiding van de vloot waaronder 176 nieuwe Sprinters.

Rond Utrecht maakt ProRail ruimte op het spoor zodat hier in de toekomst meer treinen kunnen rijden. In de eerste helft van 2016 zijn grote stappen gezet. Bij het vernieuwde station Lunetten rijden Intercity's door nieuw aangelegde dive-unders. Dat levert tijdwinst op omdat treinen elkaar niet meer hoeven te kruisen. Bij Houten zijn nu alle vier nieuwe sporen in dienst, waardoor Sprinters en Intercity's elkaar kunnen passeren.

Op 1 februari 2016 opende het vernieuwde Den Haag Centraal. Door de vernieuwing is het station nu voorbereid op de verwachte groei. Nu maken dagelijks zo'n 190.000 mensen gebruik van het station. De verwachting is dat dat aantal groeit naar 270.000 in 2025.

Aanpak drukke treinen
Eind 2015 heeft NS extra maatregelen aangekondigd om de overlast van te drukke treinen in de spits tegen te gaan. Zo zijn 1000 eersteklasplaatsen in Sprintertreinen omgebouwd naar tweede klas. Elf bestaande dubbeldekkers worden gemoderniseerd en vervolgens toegevoegd aan de treinvloot voor de nieuwe dienstregeling vanaf het najaar. Om kleine defecten aan treinen snel te verhelpen voerde NS een zogeheten ‘pitstop’ in. Hierdoor staat materieel minder lang in de werkplaats. Dit levert 4.500 extra zitplaatsen op. NS heeft bij provincies aangevraagd om na de zomer met tijdelijke spitsbussen op een aantal drukke trajecten vanuit Brabant naar Utrecht Centraal te rijden.

Werving extra medewerkers
NS is dit voorjaar gestart met de werving van tweehonderd extra medewerkers: 140 extra hoofdconducteurs en 60 Veiligheid & Service-medewerkers. Hiermee wordt het mogelijk om op de uitgaansavonden alle treinen na 22.00 uur te voorzien van twee conducteurs. Deze werving is één van de maatregelen die NS heeft doorgevoerd om de veiligheid en veiligheidsbeleving van medewerkers en reizigers te vergroten. Naar verwachting zijn deze nieuwe collega’s in de loop van 2017 geworven, opgeleid en inzetbaar.

Alert bij vergeten uit te checken
NS startte een nieuwe dienst NS Extra met onder andere een alert voor reizigers die zijn vergeten uit te checken. Deelnemers aan NS Extra krijgen dan binnen een paar dagen automatisch een e-mail, waarna ze het geld via de kaartautomaat terug krijgen. In de eerste maand werden 3.000 alerts verstuurd en hebben 180.000 deelnemers zich aangemeld.

1000 Nieuwe OV-fietsen
In april verspreidde NS 1000 nieuwe OV-fietsen over stations in Nederland omdat het aantal ritten is toegenomen van 600.000 in 2009 tot bijna 1,9 miljoen in 2015. Na deze levering volgen nog ongeveer 2000 nieuwe OV-fietsen.

Abellio: nieuwe concessies in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
Begin augustus heeft het Britse Ministerie van Vervoer (Department for Transport, DfT) aangegeven Abellio te willen selecteren als vervoerder voor East Anglia. Abellio rijdt deze omvangrijke concessie onder de naam Greater Anglia sinds 2012 en mag dit mogelijk voortzetten tot 2025. East Anglia is een van de meest succesvolle en snelst groeiende regio's van Groot-Brittannië.

Eerder dit jaar verkreeg NS dochtermaatschappij Abellio Duitsland definitief de treinconcessie Stuttgarter Netz. Vanaf juni 2019 zal Abellio op dit net treindiensten verzorgen. In juli werd bekend dat Abellio vanaf eind 2019 een groot deel van de regionale S-bahn treindiensten gaat verzorgen in het Rijn-Ruhr-gebied. De concessie duurt vijftien jaar.

Afwikkeling Fyra en aanbesteding in Limburg
Op 29 april heeft het kabinet gereageerd op de bevindingen van de Enquêtecommissie Fyra. NS heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het doorvoeren van de lessen die getrokken zijn uit het Fyra-dossier. Naar aanleiding van de onregelmatigheden bij de aanbesteding in Limburg heeft het OM aangegeven dat zij zal overgaan tot vervolging van NS, loopt er een procedure bij ACM naar mogelijk machtsmisbruik door NS en heeft Veolia NS aansprakelijk gesteld voor eventuele schade die zij zou hebben geleden bij de aanbesteding in Limburg.

Duurzaamheid
Vanaf 2017 rijden alle NS-treinen op groene energie: een jaar eerder dan gepland. NS wil goed omgaan met het verbruik van water en energie en gaat bewust om met afval. Op dit moment koopt NS 75% groene stroom in. In december startte NS ook met de pilot ‘Afvalscheiding en -recycling’ op station Zwolle om de reiziger te attenderen dat op het station afval wordt gescheiden. In de nieuwe Flirts kunnen reizigers, dankzij een nieuw type afvalbak op het balkon, afval gescheiden weggooien. De vernieuwde spoorwerkplaats van NedTrain in Den Haag ontving in januari 2016 als eerste in Europa het vier sterren-label van Breeam, een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen.

Uitvoering nieuwe strategie
Op 1 maart presenteerde NS de nieuwe strategie 2016-2019 Spoorslags Beter. Om de prestaties voor reizigers te verbeteren, richt NS zich nadrukkelijk op drie kernactiviteiten: betere treindiensten op het hoofdrailnet, zorgen voor goede service op stations en bijdragen aan een betere deur-tot-deur reis. In lijn met die nieuwe strategie is NS op zoek naar een nieuwe eigenaar voor Qbuzz en verkoopt NS de aandelen van HTM aan de gemeente Den Haag. NS en HTM blijven samenwerken voor beter vervoer van deur tot deur.

Zie www.ns.nl/jaarverslag voor het halfjaarbericht en de belangrijkste (financiële) gegevens.