Utrecht,
16
augustus
2019
|
12:58
Europe/Brussels

Halfjaarcijfers NS: Reizigersgroei zet door, spoorplafond in zicht

Samenvatting

Veel treinreizigers waren in de eerste helft van 2019 tevreden over hun reis: 88% gaf een 7 of hoger, tegenover 84% een jaar eerder. 60% gaf zelfs een 8 of hoger. Dat maakte NS bekend bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Die hoge waardering en de economische groei zorgen er voor dat meer Nederlanders voor de trein kiezen: in de eerste helft van het jaar steeg het aantal gereisde kilometers met 4,6%. Met deze groei komt het spoorplafond jaren eerder in zicht. NS bereidt haar capaciteit op korte termijn fors uit met nieuwe treinen, om zo meer reizigers te kunnen vervoeren. Echter, vanaf 2027 is de spoorcapaciteit te beperkt. NS kan de dienstregeling dan nog nauwelijks uitbreiden en treinen op de drukste trajecten niet meer verlengen.

Roger van Boxtel, president-directeur NS: “Het is fijn dat meer reizigers voor de trein als duurzaam vervoermiddel kiezen, ook met oog op het klimaatakkoord. Nu het spoorplafond vervroegd in zicht komt, hebben we dringend meer capaciteit nodig om meer treinen te kunnen rijden. NS pleit er daarom samen met de Mobiliteitsalliantie voor dat het budget voor ProRail versneld beschikbaar komt om knelpunten in de infrastructuur voor 2027 op te lossen.”

Nieuwste prognoses

De nieuwste prognoses van NS laten zien dat het Nederlandse spoor in 2027 zijn plafond bereikt. Dat is 3 jaar eerder dan verwacht in de Nationale Markt en Capaciteits Analyse (NMCA) die door het Rijk gehanteerd wordt bij het bepalen van de noodzakelijke infrastructuur. Als de trend van het eerste halfjaar doorzet, is het spoorplafond zelfs in 2025 al bereikt.

Nieuwe treinen, zitplaatskans

NS houdt bij de aanschaf van treinen en het ontwikkelen van de dienstregeling rekening met deze snelle groei. Steeds vaker ontstaat de situatie dat er onvoldoende spoor is om nog meer ritten te rijden of om treinen te verlengen. Ook zijn cruciale perrons hiervoor te kort. Op de drukste trajecten kunnen treinen nu al niet meer verlengd worden. Mede daardoor daalde de kans op een zitplaats in de spits in de eerste helft van dit jaar naar 95,0%, tegenover 95,5% een jaar eerder.

Snellere groei dan verwacht

Het Rijk maakt bij de keuze voor infrastructuur gebruik van de NMCA-prognoses met basisjaar 2014 – het einde van de economische crisis. Daarmee gaat zij uit van een jaarlijkse reizigersgroei tussen de 1,4 en de 1,9%. Tussen 2014 en 2018 groeide het aantal reizigerskilometers landelijk echter gemiddeld met 2,2% per jaar. In de eerste helft van 2019 was die groei dus nog hoger: 4,6%. De groei in treinen naar stations als Rotterdam Centraal, Schiphol Airport en Leiden Centraal is nog groter.

Ook internationaal groeit de populariteit van trein. Het aantal reizigers naar steden als Brussel, Parijs, Frankfurt en Londen groeide met 10 tot 20%.

Op koers midterm review

In de eerste helft van 2019 kwam 92,9% van de reizigers, inclusief overstappen, op tijd (eerste helft 2018: 93,1%). De punctualiteit op de hogesnelheidslijn ligt, mede door software-problemen in de eerste maanden, iets onder het niveau van 2018. Nadat verbetermaatregelen genomen zijn, is de hinder voor reizigers afgenomen en lijkt NS voor het derde jaar op rij de afspraken voor de hogesnelheidslijn te halen. Wel blijven de prestaties HSL alle aandacht vragen van NS en ProRail.

Met de halfjaarcijfers ligt NS op koers om aan de eisen voor de midterm review van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat te voldoen.

Financiën

De omzet voor de NS Groep stijgt met € 285 miljoen naar € 3.156 miljoen over het eerste halfjaar 2019. De omzet Nederland groeit van € 1.523 miljoen naar € 1.582 miljoen. Deze stijging is met name gedreven door de groei in het aantal reizigerskilometers met 4,6%.

De omzet van Abellio Verenigd Koninkrijk groeit naar € 1.322 miljoen (2018: € 1.180 miljoen). Deze groei wordt met name veroorzaakt door de autonome groei van bestaande Britse concessies, zoals ScotRail, West Midlands en East Anglia. NS blijft de Brexit en de mogelijke effecten hiervan op de Britse spoorwegmarkt nauwgezet volgen.

De omzet van Abellio Duitsland groeit naar € 252 miljoen (2018: € 168 miljoen). Deze groei wordt vooral gerealiseerd door de start van de concessies DISA in Mittel Deutschland en RRX in Nordrhein-Westfalen op 8 december 2018.

Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) komt in de eerste helft van 2019 uit op € 120 miljoen (2018 € 34 miljoen). Het onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten, het resultaat geschoond voor incidentele baten en lasten, is over de eerste helft van 2019 uitgekomen op € 96 miljoen vergeleken met € 50 miljoen over de vergelijkbare periode in 2018. NS trof een voorziening voor de uitkering zoals geadviseerd door de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS (€ 42,5 miljoen). Daarnaast ontving NS een aanvullende betaling van AnsaldoBreda vanwege definitieve verkoop van de V250 aan Trenitalia (€ 21 miljoen). Een aanpassing van het concessie-afrekenmechanisme voor East Anglia (CLE) over voorgaande jaren heeft een positieve resultaatsimpact van € 4 miljoen. Ten slotte ontving NS de boete van € 41 miljoen terug van ACM, nadat de rechtbank Rotterdam op 27 juni 2019 het besluit van de ACM heeft vernietigd. De ACM heeft hoger beroep aangetekend en een termijn gevraagd om de gronden aan te vullen.

NS rapporteert een nettoresultaat van € 94 miljoen over het eerste halfjaar 2019 vergeleken met een nettoresultaat van € 21 miljoen in 2018.

Financiële opgave

De verbeterde operationele prestaties voor reizigers - zoals de hoge punctualiteit en klanttevredenheid - zijn mede mogelijk door de forse investeringen die NS de laatste jaren voor de reizigers heeft gedaan, waaronder betere service, verbetering van IT en het lopende investeringsprogramma van circa € 3,8 miljard in de vernieuwing en aanschaf van treinen. Tegelijkertijd leidt dit tot een financiële opgave. NS verwacht op basis van het concernplan en resultaatsverbeteringsinitiatieven de komende jaren voldoende resultaat te blijven genereren om deze investeringen te kunnen blijven doen. Zo kan NS ook in de toekomst blijven investeren in de bereikbaarheid van Nederland en tegelijkertijd het treinkaartje betaalbaar houden.

 

Lees hier het volledige financiele halfjaarrapport.