Utrecht,
17
augustus
2015
|
15:00
Europe/Brussels

Halfjaarcijfers NS

Het eerste halfjaar van 2015 kwam 91,6% van de treinreizigers op tijd aan. Enkele grote externe ict- en stroomstoringen rond Utrecht en Amsterdam hadden veel gevolgen voor treinreizigers. Niet alleen operationeel was het een roerig halfjaar, intern onderzoek bracht ernstige onregelmatigheden bij de aanbesteding in Limburg aan het licht. De ceo en de voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn vertrokken.

Roger van Boxtel, de per 1 augustus aangetreden president-directeur: "NS maakt een turbulente periode door. Opbouw van vertrouwen bij reizigers, politiek en overheid staat de komende tijd centraal. Gezien de belangrijke maatschappelijke taak van NS worden terecht hoge eisen gesteld aan integriteit en de organisatie. Maatregelen zijn in gang gezet om de bedrijfsintegriteit te borgen, tevens wordt een statutair directeur Governance, Risk & Compliance aangesteld."

Eerste half jaar van 2015 in vogelvlucht:

  • Gastvrijheid; de klanttevredenheid over het eerste half jaar was met 75,0% een half procentpunt lager dan over eerste halfjaar van 2014 (75,5%) door meer storingen in het eerste kwartaal waar reizigers hinder van ondervonden.
  • Reizigerspunctualiteit; 91,6% van de reizigers kwam het eerste halfjaar op tijd aan met een maximale vertraging van vijf minuten, waarbij ze hun aansluitingen haalden en hun trein reed. Over het eerste halfjaar van 2014 was deze zogeheten ‘reizigerspunctualiteit’ nog 93,3%. De lagere score hangt samen met onder meer het feit dat we in vergelijking tot 2014 dit eerste halfjaar enkele grote externe verstoringen zagen en meer uitval van treinen.
  • Vervoerscapaciteit; vanwege behoud en de uitbreiding van de OV-studentenkaart en de verwachte reizigersgroei zijn op korte termijn extra Sprinters nodig. NS tekende daarom in april een contract met Stadler voor de levering van 58 extra Sprinters (contractwaarde ca. euro 280 mln.). Vanaf december 2016 gaan ze rijden op diverse plekken in het land.
  • Drempelloos reizen; vanwege de grote populariteit van OV-fiets komen er de komende drie jaar 3.000 extra OV-fietsen bij. Met het nieuwe KidsVrij-abonnement reizen kinderen (4 t/m 11 jaar) sinds 1 april gratis en onbeperkt met een volwassene mee. Op station Amsterdam Centraal werd de derde OV-servicewinkel geopend samen met het GVB.
  • Reisinformatie; de NS Reisplanner Xtra-app toont sinds kort ook actuele reisinformatie van bus, tram en metro. Zo kunnen reizigers hun reis van deur tot deur plannen en zien hoe laat hun overstap op het stads- en streekvervoer is.
  • Europa en grensoverschrijdend vervoer; internationaal kunnen reizigers naar België en Frankrijk sinds enkele maanden reizen met een e-ticket op hun smartphone. 88% van de reizigers van NS International, gaf een 7 of hoger voor de dienstverlening. In Schotland ging per 1 april de door NS-dochter Abellio gewonnen ScotRail-concessie van start. Ook heeft Abellio de concessie gewonnen om vanaf december 2018 twee lijnen van de Rhein-Ruhr-Express in Duitsland te gaan exploiteren.
  • Stationsvernieuwing gaat volop door; het nieuwe station Delft, dat in samenwerking met ProRail werd gerealiseerd, is dit voorjaar officieel geopend. In Zwolle ging eind juni, eveneens in samenwerking met ProRail, de nieuwe reizigerstunnel na een flinke verbouwing open. Op Amsterdam Centraal werden de IJ-hal en de IJ-passage in gebruik genomen. Op steeds meer stations neemt NS verder de OV-chippoortjes in gebruik. Na het eerste halfjaar van 2015 staat de teller nu op 48 stations waar de poortjes in gebruik zijn.
  • Overig; begin juni kwamen NS en de vakbonden tot afspraken over een nieuwe cao voor de komende 29 maanden. Verder troffen NS, de overheid, de politie en de vakbonden gezamenlijk extra maatregelen om agressie in het OV terug te dringen naar aanleiding van enkele heftige incidenten. Zo zijn er inmiddels gebiedsagenten gekomen op 20 stations en komen er extra camera’s

Financiën

NS realiseerde over het eerste halfjaar van 2015 een omzet van €2.369 miljoen, 16% meer dan in 2014 (€.032 miljoen). Deze stijging werd met name veroorzaakt door de Scotrail-concessie die per 1 april 2015 is ingegaan en door een hogere omzet bij Abellio Greater Anglia. NS zag het aantal reizigerskilometers op het binnenlandse net in het eerste halfjaar van 2015 met ruim 2% stijgen in vergelijking met voorgaand jaar. De nettowinst over het eerste halfjaar kwam uit op €6 miljoen ten opzichte van een netto winst van €33 miljoen in de vergelijkbare periode in 2014. Deze daling werd hoofdzakelijk veroorzaakt door verantwoording van enkele incidentele baten in 2014, waaronder de overeenkomst met AnsaldoBreda en de vrijval van voorzieningen. De investeringen namen toe van €18 miljoen in het eerste halfjaar 2014 naar €07 miljoen in het eerste halfjaar van 2015 als gevolg van investeringen in nieuw materieel.

De komende jaren worden uitdagend voor NS. Noodzakelijke verdere verbetering van de operationele performance leggen druk op de financiële resultaten. Mede gelet op de noodzakelijke investeringen in materieel zal NS dan ook onverminderd op de kosten moeten letten en door moeten gaan met het ingezette resultaatsverbeteringsprogramma.

Noot aan de redactie

Zie www.ns.nl/jaarverslag voor het halfjaarbericht en de belangrijkste (financiële) gegevens. Op http://www.ns.nl/over-ns/wat-doen-wij vindt u onder ‘klantoordelen en prestaties’ meer informatie over het eerste halfjaar van 2015 en de ontwikkeling van de belangrijkste indicatoren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NS Persvoorlichting: 030 – 235 70 70 of persvoorlichting@ns.nl