20
september
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Herfst begonnen

Gelet op het natte weer de laatste week lijkt de herfst nu toch echt aan te
breken. Net als elk seizoen kan de herfst het onze infrastructuur soms lastig
maken. Bijvoorbeeld door omgewaaide bomen op het spoor als gevolg van een
herfststorm. Ook kan rails glad worden door bladeren, roest, vet en olie in
combinatie met vocht. Hierdoor krijgen treinen minder grip op de rails. Gevolg
kan zijn dat treinen doorglijden bij het remmen en wielen beschadigd raken. Dit
is iets waar het spoor in alle landen mee te maken heeft (zie de
video
'gladheid op het spoor'
  voor een impressie).

NS en ProRail nemen diverse maatregelen om eventueel ongemak van herfstweer
zoveel mogelijk te voorkomen. Vanwege mogelijke gladheid wijzigen van 7 oktober
tot en met 14 december op een aantal trajecten de vertrek- en aankomsttijden met
een à twee minuten. Tijdens de herfst hebben de weersomstandigheden op deze
(bosrijke) trajecten soms een negatieve invloed, daarom vinden kleine
aanpassingen in de dienstregeling plaats (zie ns.nl voor de
trajecten)
om vertragingen e.d. op te kunnen vangen. Machinisten hebben zo ook iets meer
ruimte om geleidelijk op te trekken en te remmen en zo schade aan de wielen door
slippen of blokkeren te voorkomen.

Overige maatregelen

Naast enkele kleine aanpassingen in de dienstregeling is er ook dit
jaar weer een Sandite-campagne ter bestrijding van de gladheid. Er wordt door
ProRail samen met NS preventief een speciale gel (Sandite) op sommige sporen
gespoten om het spoor stroef te maken in de herfst. Dit gebeurt met treinen van
NS die hiervoor zijn aangepast. ProRail heeft daarnaast verspreid over het land
ploegen, aannemers en diesellocomotieven paraat die in bijzondere omstandigheden
kunnen ingrijpen. Bijvoorbeeld als de infrastructuur beschadigd raakt door
omvallende bomen. Ook zijn bomen en struiken op risico trajecten in de aanloop
naar de herfst extra gesnoeid.