Utrecht,
29
november
2019
|
11:00
Europe/Brussels

Herman Dijkhuizen treedt toe tot Raad van Commissarissen NS

Jeroen Kremers neemt na 8 jaar afscheid

Samenvatting

Per 1 januari is Herman Dijkhuizen (1960) door de aandeelhouder – het ministerie van Financiën - benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van NS. Zijn benoeming is voor de duur van vier jaar waarna verlenging mogelijk is. Herman Dijkhuizen vervult hiermee de vacature die ontstaat met het afscheid van Jeroen Kremers, die twee termijnen als commissaris vol heeft gemaakt.

Dijkhuizen is op dit moment CFO en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van NIBC Holding N.V. Hij is sinds 2013 vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting VU. Ook is hij sinds 2018 lid van de Raad van Toezicht WWF Nederland. Op 1 december loopt zijn termijn als voorzitter van de Raad van Toezicht van UNICEF Nederland af. Voorheen was hij in verschillende functies werkzaam bij KPMG Nederland, onder meer als partner van 1994 tot 2013 en als voorzitter van de Raad van Bestuur van 2006 tot 2012.

Gerard van de Aast, voorzitter van de RvC bij NS: “Wij zijn blij dat Herman Dijkhuizen toetreedt tot de RvC van NS. Hij is zeer deskundig op het financiële vlak, en beschikt over grote bestuurlijke ervaring zowel in de financiële markt als binnen de private en publieke sector. Met zijn kwaliteiten vormt hij een goede aanvulling op het team.”

Jeroen Kremers verlaat na twee benoemingstermijnen op 26 januari 2020 de RvC van NS. Gerard van de Aast: ”We kijken terug op een zeer waardevolle samenwerking met Jeroen. NS is hem veel dank verschuldigd. Vanaf zijn start in 2012 had hij oog voor de langetermijnbelangen van de onderneming. Vanuit zijn toezichthoudende rol had hij een grote invloed op het verder uitbouwen van de risk- en compliance-functie. Zo droeg hij bij aan de solide basis die NS nu heeft.”

Download persfoto